2012 Steenlegging

ASSEN – Op acht plaatsen in de binnenstad werden woensdagmiddag de   eerste ‘struikelstenen’ gelegd, die moeten herinneren aan het lot van de  joodse inwoners van Assen en andere slachtoffers van de nazi’s. Het initiatief hiertoe werd genomen door de Stichting Struikelstenen, die haar bemoeie-nissen beloond zag met een grote opkomst van direct betrok-kenen en een toenemende belangstelling van burgers tijden de voettocht over de uitgestippelde route langs de uitgekozen plekken.
Het stadhuis  was de plaats van ontvangst voor de vele genodigden van wie velen van elders. Daar konden ze eerst in de hal de expositie ‘Struikelen over kunst’ bekijken, die was samengesteld door leerlingen van het Dr. Nassau College, locatie Penta.
Ze werden daarna welkom geheten door de voorzitter van de stichting mevrouw  Marjory Visser en toegesproken door wethouder Maurice Hoogeveen, die speciaal wees op het vele voorwerk wat door de mensen van de Stichting was verzet om het waardevolle initiatief naar dit hoogtepunt te leiden.

Ds. Geert Hovingh, emeritus predikant en historicus, ging daarna in op de historie van Joods Assen tijdens de bezetting en mevrouw Lucie Engberts deed dat specifiek over het verzet in Assen. Rabbijn mevrouw Tamara Benima schetste in het kort de betekenis van het kaddiesj.
Alle deelnemers werden ingelicht over de veldtocht die beginnende bij het adres Kloosterstraat 5 langs de acht ‘struikelplaatsen’ werd gemaakt. Bij elk adres was er een moment van bezinning, werd wat over de daar gewoond hebbende Assenaren verteld en legden  enkele leerlingen bloemen bij de geplaatste struikelstenen met daarop de namen en korte bijzonderheden. In de Markstraat kon mevrouw Jenny Stern achter het pand waar nu Zeeman in is gevestigd, nog de ‘eerste steen’ tonen die 75 jaar geleden bij de start van de bouw van het pand van haar familie werd gelegd.
De indrukwekkende voettocht werd afgesloten op de plaats waar deze begon: in het stadhuis waar men nog enige tijd kon napraten.

Foto vooraf gesprek voor de radio

Struikestenen eerste legging

Struikelstenen leerlingen Penta