2018 herdenking Operatie Amherst

Vandaag Vrijdag 6 April werd de jaarlijkse herdenking van de Franse parachutisten  gehouden, ook dit jaar organiseerde de leerlingen van  Penta deze herdenking.
Dit monument is onthuld op: 4 mei 1985. We herdenken vooral de mensen die omgekomen zijn tijdens de landing en het gevecht.
“Een plek die niet altijd direct opvalt. Je rijdt hier vaak gedachteloos voorbij, met de gedachten richting centrum  op juist rechts naar de kazerne.
Een  belangrijk verhaal in de oorlogsgeschiedenis van Assen en met elkaar herdenken. Dit was eigenlijk voor Assen de opmaat naar de bevrijding. Operatie Amherst.

Voor de bevrijding had je dappere mensen nodig, aldus  de burgemeester  en een deel van die dappere mensen kwam uit Frankrijk. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, daar moet je hard aan werken. Daar heb je de nieuwe generatie voor nodig  Wij herdenken vandaag met gevoelens van grote dankbaarheid en we zullen hen nooit vergeten.

Onder de genodigden   Veteraan de heer Marc Loi, de Franse defensieattaché kolonel Nogrette en Overste Strick van het 13 Infanterie Bataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Toespraken van Burgemeester Marco Out, Kolonel Nogrette,   Dhr. Brink  van de stichting Frans Monument en de directeur Dhr. Menno den Hollander van het Dr. Nassau College Penta.

Vier leerlingen van Penta lazen gedichten. Een minuut stilte waarna beide volksliederen ten gehore gebracht werden.

Krans legging door de genodigden ook de leerlingen legden elk een witte roos. 13 Infanterie Bataljon Regiment Stoottroep Prins Bernhard stonden opgesteld.