2007 Amherst

Na 62 jaar weer een grootse begroeting van ‘bevrijders’ in authentiek nog rijdend oorlogsmaterieel

ASSEN
– Een colonne van zo’n tweehonderd gemotoriseerde leger-voertuigen reed vrijdagmiddag door de Asser binnenstad op weg naar het door een grote massa mensen omzoomd Koopmansplein. Dat was het verzamelpunt van het historische materieel dat zo’n groot aandeel had in de zegetocht van de bevrijders door bezet Europa.

Door het mooie weer, nostalgie en nieuwsgierigheid stonden veel mensen langs de kant te kijken, zodat de intocht van 62 jaar geleden weer ging leven.Tanks in ver-schillende maten, drie- en zes tons vrachtwagens, ambulances, militaire politievoertuigen, motoren (met en zonder zijspan) en veel jeeps reden ronkend en stinkend door de binnenstad. De meeste voertuigen waren ook nog bemenst met authentiek geklede dames en heren.

Boterbloemen op de wagens zullen wellicht ook een relatie hebben met de echte invasie, die voor Assen in april 1945 plaatsvond.

De deelnemers aan de indruk wekkende opmars zijn lid van de verzamelaars club Keep Them Rolling. De liefde voor het materieel was duidelijk te zien aan de details: wapens, scheppen en houwelen, vlaggen, blikken, oude op-schriften, pukkels, touwen en dekzeilen, brancards, radio’s en antennes. Alles was er.

Operatie Amherst mei 2007 startte in Eelde;  vandaar ging het naar het oefenterrein Baggelhuizen, daarna was er een herdenkingsceremonie bij het Monument voor de gevallen Franse Para’s aan de Hoofdvaartseweg.

Vervolgens trok de lange stoet naar en door het centrum en kon met veel vindingrijkheid de doorgang door de Poort van Kleef de Weiersstraat bereiken.

Het was een indrukwekkend geheel dat terecht zoveel mensen in de stad op de been bracht.  

Bij Baggelhuizerplas – herdenking bij  Franse Monument- rondrit door assen

ASSEN – Honderden, misschien wel duizenden mensen zagen vrijdagmiddag de enorme stoet oude legervoertuigen in Assen aan zich voorbijtrekken.

Het waren de voertuigen van de organisatie ‘Keep them rolling’ die de Amherstherdenking luister bijzetten. De stoet kwam vanaf het terrein Baggelhuizen waar in de loop van vrijdag diverse demonstraties werden geven. Het gevechtsmateriaal trok naar de binnenstad waar het een defilé ging verzorgen op het Koopmansplein. Maar voor de voertuigen in het centrum waren, trokken ze voorbij het moment van de Franse parachutisten, aan de Vaart, nabij de kazerne.

Daar werd bij het SAS monument een herdenkingsceremonie gehouden, geleid door Lt.Kol. J.H. Jansen. Hierbij werden de 33 gesneuvelde SAS parachutisten herdacht. Ze kwamen begin april 1945 om het leven tijdens hun taak de bevrijders op de grond te ondersteunen. In totaal landden er destijds zo’n 700 parachutisten. Bij de herdenking werd ook een minuut stilte gehouden. Bij deze ceremonie waren onder meer Franse SAS veteranen en de Franse militaire attaché aanwezig, evenals vertegenwoordigers van het college van B.en W. van Assen en enkele hoge officieren. De ceremonie werd begeleid door de JWF kapel.

Kort na de plechtigheid vlogen vier historische vliegtuigen in formatie laag over. Deze zogenaamde ‘memorial flight’ werd uitgevoerd door toestellen uit 1941. Na de toespraken en kranslegging en memorial flight trokken de ongeveer 170 deelnemende voertuigen, inclusief tanks en pantservoertuigen in een parade langs het monument.

Voorop oude jeeps en een voertuig met veteranen. Daarna kwam de colonne voertuigen met daarbij in het voorste gelid de oude veldartillerie.

Via Vaart, Witterstraat, Rode Heklaan en Nassaulaan trok de stoet naar het Koopmansplein, onderweg aanschouwd door vele rijen met belangstellenden.

Op het Koopmansplein werd het defilé afgenomen door onder meer de Franse veteranen. Na het defilé ging de stoet via de stad richting Zeyerveld, waar de vliegtuigen voor de memorial flight nog eens laag over kwamen vliegen, naar het basiskamp in Eelde. Daar is zaterdag een publieksdag waar de voertuigen nog eens van dichtbij bekeken kunnen worden.