2020 Vlam op de kop Vaart

Op de Kop van de Vaart in Assen, het Bevrijdingsvuur werd door veteraan Alfred Kool uit Barendrecht gebracht vanuit Wageningen. En samen met de Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma aangestoken. Normaal wordt het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen door lopers naar alle Bevrijdingsfestivals gebracht. Maar door de omstandigheden werd de vlam nu per militair voertuig gebracht naar al de plaatsen waar de festivals anders gehouden zouden worden.

Na het aansteken van de vlam overhandigde veteraan Alfred Kool aan Jetta Klijnsma en Marco Out het 75 jaar herdenkings-boek