Tocht Koetsen

Indrukwekkende stoet historische royalty maakte in vijftig koetsen glorieuze tocht door de stad

ASSEN –
 De afsluiting van het thema ‘De historie van Assen’ had niet beter en mooier ge- kund. Zo’n eventig Koninklijke figuren en staatslieden uit het verleden trokken met aanhang in vijftig door honderd paarden getrokken koetsen door de stad, gadegeslagen door ook nu weer duizenden kijkers.
Na een lange voorbereiding die het in orde brengen van een enorm aantal historische jurken en kostuums (tot in de perfectie  met medewerking van tientallen vrijwilligers in Assen nagemaakt) omvatte en het organiseren van een bovenmatig aantal schitterende koetsen en oude rijtuigen, kon een lange stoet het kazerneterrein ver-laten voor het sluitstuk van de fee-telijkheden rond 750 jaar Assen en 200 jaar stadsrechten.
De optocht ging over liefst negen kilometer stad om maar zoveel mogelijk delen van Assen te bereiken. Een lang niet gemakkelijke zaak, want paarden laten zich minder gemakkelijk ‘bedienen’ als hun moderne nakomer, de automobiel.
Maar alles verliep zonder grote moeilijkheden, al was er wel een minpuntje, volgens vele bezoekers van de binnenstad. De stoet  landde namelijk niet op het Koopmans-plein, maar op de brede boulevard achter de Hema, die Weijerstraat heet. De velen die op het plan de geschiedenis van tweehonderd jaar aan zich voorbij hadden willen zien gaan, werd derhalve teleurgesteld. Als troost mocht dienen dat de vorstelijke hoogheden later toch in alle luister op de daar opgerichte Bühne met toelichting en al verschenen.
De bezoekers konden daarna ook nog luisteren naar de Kon. Kapel J.W. Friso die er lustig op los musiceerden en daarbij ook muzikale onder-steuning verleende aan de zangeres Laura Vlasblom, die voor de gelegenheid was ingehuurd.

Foto- Ineke Heijting