2005 Afscheid Bert Naarding

Uitstekend gastheer voor publiek en artiesten Afscheid Bert Naarding in teken van geschiedenis van De Kolk  15-dec 2005

‘Niet voor alle Assenaren’kk
ASSEN – Bert Naarding is een aardige man en een erkend goed gastheer. Dat bleek woensdagavond in het heilig-dom dat hij een reeks van jaren bestierde en dat hij inmiddels als directeur heeft verlaten. Hij is nu vutter, maar jong genoeg om in Assen en ook in het verre westen (Baarn) nog een tijdlang actief te zijn.

Zijn afscheidsreceptie was een neerslag van de eerder aangehaalde kwaliteiten. Een voor gelegenheden als deze boven-modaal aantal genodigden was op komen dagen om Bert welgemeend de hand te schudden en hem een verdere goede en nieuwe toekomst toe te wensen.
Dat hij voor het publiek een goede gastheer was heeft iedere Kolkbezoeker in de loop der jaren zelf kunnen ervaren. Dat hij bij het artiestenvolk ook als zodanig bekend stond bleek uit een videocollage, waarin enige bekende entertainers – o.a. Joep van ‘t Hek, Bert Visser en Mini en Maxi – de lof bezongen van zijn gastheerschap. Hij heeft zich een goede naam verworven en dat bleek ook uit de lijfelijke aanwezigheid van de nu zeer seniore topacteur Henk van Ulsen die liet horen dat hij de beste herinneringen aan De Kolk en gastheer Bert Naarding bewaarde.

Cultuurwethouder Ruud Wiersema had voor de gelegenheid zijn beste pak uit de kast gehaald; hij wilde niet het risico lopen door Bert te worden gekritiseerd op de kwaliteit van de stof. In veel vroeger jaren was de ex-directeur namelijk vertegenwoor-diger in modestoffen geweest en als Twentenaar derhalve een groot kenner. De wethouder zag Bert Naar-ding, ook al maakt hij de nieuwe ontwikke-lingen rond het Cultureel Kwartier niet meer mee, straks als  zeer geinteresseerde op een van de voorste rijen zitten tijdens de opening van het nieuwe theater. In zijn toespraak liet de wethouder duidelijk doorsche-meren dat er tegen die tijd van de oude vertrouwde intieme stadsschouwburg niets meer over zal zijn dan de herinnering.k

Hij nam daarmee alvast een voorschot op de naaste toekomst waarin beslist wordt over het lot van De Kolk. Die lijkt door het college al te zijn afgeschreven nog voordat er een ‘uiterste krachtinspanning’ is verricht om de schouwburg te behouden en dat is de raad toch wel toegezegd.

Het was opmerkelijk later Bert Naarding in zijn slottoespraak te horen zeggen dat het theater eigenlijk behouden moet blijven. Er zou een goede architect moeten worden ingeschakeld om van die oude accommodatie iets extra moois te maken.* (zie onder)

Voor hem had Chris van der Veen, oud-raadslid en ook lange tijd PR man voor De Kolk, in een uitstekende toespraak opgemerkt dat deze met geschiedenis behangen schouwburg moet blijven. Hij kreeg er de handen van een bijna volle zaal flink voor op elkaar. ** (zie onder). Bert Naarding viel, zoals dikwijls gebruikelijk, ook nog een bijzonder eer ten deel.

Hij ontvang van wethouder Wiersema de nieuwe erepenning van de gemeente, die ter gelegenheid van het Culturele Jaar werd geslagen. Deze werd voor het eerst uitgereikt aan de koningin tijdens haar bezoek aan Assen. Hij ontving de penning als tweede, en dat mag dus wel een dubbele eer worden genoemd.

kkkHet was al met al een bijzonder afscheid; er speelde een combo, de aanwezigen konden hartelijk lachen om een monoloog van Bert K lunder uit Schagen en er was een optreden van de Groninger cabaretgroep ‘Vrouw Holland’ die afgelopen zaterdag ook nog in DeSmelt aanwezig was op het slotfeest van het culturele jaar.Als ceremoniemeester trad de Groninger Jack d’Ancona op. Opvallend: de hele aangelegenheid, inclusief de videofelicitaties, had een zeer schaars Assen gehalte, terwijl dat toch best had kunnen worden ingevuld. Op deze wijze stond het afscheid van Bert Naarding in het teken van de geschiedenis van De Kolk. Herhaaldelijk kon in de loop der jaren worden beluisterd, dat die er niet voor alle Assenaren was.

Dit voor zover het gebodene.

Opvallend was ook nog dat er van de zijde van het bestuur van de stichting De Kolk niemand het spreekgestoelte betrad.
Maar dat was misschien toch niet zo opvallend. Dat bestuur heeft namelijk al jaren lang niets van zich laten horen en kennelijk heeft het niets bijzonders te zeggen.naamloos