Geschiedenis

Hoe is Assen ontstaan?

Slechts enkele boerderijen stonden in de plaats Assen, toen in 1259 de nonnen van het klooster Maria in Campis zich hier vestigden. Het klooster stond oorspronkelijk in de buurt van Coevorden. Vanwege de slechte ligging verhuisde de abdij naar een betere plek. Het kloosterterrein lag tussen de Gedempte Singel, de Noordersingel, Oostersingel en de Zuidersingel. De oudste akte uit Drenthe dateert ook uit 1259.

In de zuidmuur van de Abdijkerk van het Drents Museum en de westelijke muur van het Drents Archief zitten nog stukken muur uit de kloostertijd. Het zijn de oudste stukjes Assen. Langzaam ontwikkelde zich in de eeuwen daarna rond dit bestuurscentrum het dorp en later de stad Assen. Het is onwaarschijnlijk dat de stad zonder het klooster zou zijn geweest.

Hoe lang bestaat Assen al?

Een groepje Neanderthalers sloeg hier al tussen 80.000 en 55.000 jaar geleden zijn kamp op. Van hen is een mooie vuistbijl en ander gereedschap van vuursteen gevonden. In de middensteentijd 10.000 tot 6.000 jaar geleden vertoefden jagers aan de rand van een veentje op de plek van het Messchenveld om herten, oerossen en wilde zwijnen te schieten. 5.000 jaar geleden woonden boeren aan de rand van de huidige Looneresch die zwerfkeien tot een hunebed stapelden. De historie van Assen laten wij meestal beginnen met de vestiging van het klooster Maria in Campis in 1259.

Hoe komt Assen aan haar naam?

De betekenis van de naam Assen is niet duidelijk. Het meest waarschijnlijk slaat de naam op ‘essen’, in de betekenis van de boomsoort es. Er is ook verband gelegd met de Friese mansnaam Hasse. De oudste akte waarin Assen wordt vermeld, dateert uit 1270. Assen heet dan Hassen.

Hoe komt Assen aan haar stadsrechten?

Koning Lodewijk Napoleon verleende op 13 maart 1809 in het Ontvangershuis aan de Brink in Assen stadsrechten aan het dorp Assen. De plaats telde zo’n 150 huizen en minder dan 700 inwoners. Lodewijk Napoleon gebruikte de stadsrechten om belangrijke steden onder controle te krijgen of houden. De koning benoemde de leden van het stadsbestuur. In Assen waren dat familieleden en vertrouwelingen van landdrost Petrus Hofstede. Assen zou zijn benoeming gebruiken om zich de hoofdstad van Drenthe te kunnen noemen.

Meer weten over de geschiedenis van Assen?

Dan kunt u terecht bij het Drents Archief. Het Drents Archief is een gemeenschappelijke regeling die een archief en collecties beheert.