Renovatieplannen Oude Molenbuurt

Inloopbijeenkomst over  Assen

Op 12 juli was er al een inloopbijeenkomst over de herstructureringsplannen voor de Oude Molenbuurt. Daar is ook aangegeven dat woningen gesloopt worden en hier nieuwbouwwoningen voor terug komen.

Er zijn nieuwbouwplannen voor de volgende straten:

Troelstralaan – Groen van Prinstererlaan – Van Houtenstraat

*Sloop van 40 drielaags portiekwoningen en 24 tweelaags portiekwoningen. Deze woningen worden vervangen door 47 rijwoningen.

Thorbeckelaan

*Sloop van drie blokken met in totaal 32 duplexwoningen. Deze woningen worden vervangen door 24 rijwoningen.

Troelstralaan

*Sloop van twee blokken met in totaal 24 duplexwoningen. Deze worden vervangen door twee blokken met in totaal 18 rijwoningen.

Dr. Schaepmanstraat

*Sloop van een blok met 16 duplexwoningen. Deze worden vervangen door 14 rijwoningen.

sloop woningen Oude Molenbuurt en Lariks Assen

 

Assen – Woningcorporatie Actium start met de sloop van woningen in de Oude Molenbuurt en Lariks. De huizen waar het om gaat zijn ouder dan 50 jaar en volgens Actium toe aan vervanging.

In de afgelopen twee jaar zijn al veel huurders van Actium geïnformeerd over de plannen voor hun woning. Op 3 en 4 oktober informeerde de woningcorporatie 169 huishoudens, die wonen aan de Nansenstraat, mr. P.J. Troelstralaan, Stadhouderslaan, B. Reddingiusstraat, Nobellaan en Rabenhauptstraat.

Een investering om de woningen met groot onderhoud toekomstbestendiger te maken, bleek na onderzoek van Actium te kostbaar. Momenteel wordt voor verschillende locaties bekeken wat voor type woningen er teruggebouwd worden. ‘De grootschalige herstructureringen aan de wijken, dragen bij aan een vitale en aantrekkelijke buurt met een gevarieerd, toekomstbestendig en duurzaam woningaanbod’, aldus Actium ‘Daarnaast kan met deze investeringen in de nabije toekomst beter worden ingespeeld op de woningbehoefte van een bredere doelgroep.’

Rechten

Tijdens twee informatieavonden op 3 en 4 oktober werden bewoners geïnformeerd over de onderzoeksuitkomsten van hun woning en de rechten die ze hebben nu hun woning wordt gesloopt. Zo krijgen huurders van de te slopen woningen een verhuiskostenvergoeding en urgentie bij het vinden van andere woonruimte.

De bijeenkomsten verliepen volgens Actium goed. ‘Een ruime meerderheid van de bewoners was aanwezig en de reacties waren overwegend positief.’ Actium streeft ernaar de projecten gefaseerd op te pakken. Zo worden naar verwachting de eerste woningen medio 2019 opgeleverd.