Molenbuurt

De Oude Molenbuurt is in ontwikkeling

Het is u vast niet ontgaan; de Oude Molenbuurt is volop in ontwikkeling. De komende tijd investeren woningcorporatie Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn in de woonomgeving. Samen met bewoners werken we aan een vernieuwde Oude Molenbuurt. Een moderne buurt met een stadse en duurzame uitstraling en betaalbare woningen.

Bestaande woningen pakken we van binnen en buiten grondig aan, zodat ze voldoen aan de woonwensen van nu. Op andere plekken vervangen we woningen door energiezuinige nieuwbouw. Ook investeren we in de openbare ruimte. Zo zorgen we voor goede en verkeersveilige verbindingen met de binnenstad en pakken we parkeerproblemen op bepaalde plekken aan. Daarnaast stimuleren we bewonersinitiatieven die bijdragen aan een levendige woon- en leefomgeving. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in de Oude Molenbuurt en dat ook in de toekomst blijft doen.

Er gebeurt veel in uw buurt

We voeren de werkzaamheden in verschillende fases uit. We werken tegelijkertijd op verschillende plekken in de buurt en het ene project is tijdrovender dan het andere. Zo slopen we woningen, maar voeren we tegelijkertijd ook groot onderhoud uit aan 106 woningen. Op deze manier beperken we de overlast zoveel mogelijk en kunnen we – waar nodig – vervangende woonruimte bieden.

Sloop (fase 1)

Alle bewoners van te slopen woningen hebben inmiddels een vervangende woning gevonden. Erg mooi, want nu kan Bork Sloopwerken uit Stuifzand op 1 maart starten met de sloop. Momenteel treffen we hiervoor de voorbereidingen.

Zo weren we beschermde diersoorten op de bouwplaats. Met het broedseizoen in aantocht willen we graag voorkomen dat ze zich hier nestelen. Dit doen we door tuinen te rooien en dakgoten te verwijderen. Ook plaatsen we gaas over de schoorstenen.

We saneren het aanwezige asbest en plaatsen bouwhekken zodra tijdelijke huurders hun sleutel hebben ingeleverd en een woonblok leeg is. Daarna starten we met de daadwerkelijke sloop. Dit doen we in deze volgorde:

  • S. van Houtenstraat (één blok)
  • Groen van Prinsterenlaan (één blok)
  • P.J. Troelstralaan (twee blokken)
  • Schaepmanstraat (één blok)

Let op: deze volgorde kan nog wijzigen.

We verwachten de sloopwerkzaamheden medio augustus afgerond te hebben.

Vooropname

Voordat Bork Sloopwerken start met de werkzaamheden bezoekt een medewerker eerst de bewoners van de omliggende woningen. Tijdens zo’n vooropname wordt een goede inventarisatie van de woning gemaakt. Hoewel we eigenlijk nooit problemen met schade aan omliggende woningen hebben tijdens sloopprojecten, gaan we hier toch zorgvuldig mee om.

Groot onderhoud

Aan 106 woningen voert Actium groot onderhoud uit. De werkzaamheden aan deze woningen zijn begin dit jaar gestart. Deze woningen krijgen een volledig nieuwe uitstraling. Aan de binnenzijde vervangen we keukens, badkamers en het toilet. Ook plaatsen we mechanische ventilatie, centrale verwarming (daar waar nog nodig) en maken we de woningen energiezuiniger. De huidige stenen bergingen worden gesloopt en vervangen door een nieuwe houten variant. Na afloop van deze werkzaamheden plaatsen we een haag aan de voorzijde.

Vervangen rioleringen

Ook de gemeente is de komende tijd volop in de buurt te vinden. Op veel plaatsen in Assen zijn nog gemengde rioolstelsels aanwezig. Dit betekent dat zowel het vuile water uit de woningen als het schone regenwater in hetzelfde riool terecht komen. Bij veel regenval kan de riolering het water soms niet aan, waardoor een mengsel van het vuile en schone water in het oppervlaktewater terecht komt. Dit is slecht voor het milieu. Daarom worden er steeds meer gescheiden rioolstelsels aangelegd. Dit is niet alleen milieubewuster, maar beperkt ook stank- en wateroverlast.

De gemeente heeft contact met nutsbedrijven (gas, water, elektra, telefonie en televisie), voordat we onder de grond aan de slag gaan. Zo worden kabels en leidingen die aan vervanging toe zijn ook meteen mee genomen. Naast aannemers van de gemeente ziet u de komende maanden waarschijnlijk dus ook medewerkers van kabelmaatschappijen. Zodra we bij u aan de slag gaan, ontvangt u hierover tijdig bericht.

Werkzaamheden betekenen overlast

Al die werkzaamheden zorgen voor de nodige overlast. Dit is helaas niet te voorkomen. We beseffen ons dat er de komende jaren veel beweging in de buurt is. U merkt dit aan de bouwhekken, het benodigde vrachtverkeer en/of geluidshinder. Dit kan hinderlijk voor u zijn. Uiteraard zetten we ons er voor in om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden en de overlast zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Maar u kunt ons daar ook bij helpen. Constateert u dumpafval of hebt u onoverbrugbare overlast? Wacht niet te lang en laat het ons weten! Dat kan via projecten@actiumwonen.nl of door Froukje Homans (medewerker projecten Actium) te bellen via 0900 0604.

Vragen? Stel ze!

We merken dat er vaak gesproken wordt in een buurt. Die betrokkenheid is mooi, want buren hebben vaak bruikbare tips voor elkaar. Gaan er verhalen rond waaraan u twijfelt? Of wilt u zeker weten hoe iets zit? Bel of mail ons dan. Bij het buurtinformatiecentrum (BIC) binnenlopen kan natuurlijk ook altijd.