Sicko Heldoorn

4Hoge verwachtingen van nieuwe burgemeester Sicko Heldoorn, die geen bobbel in de weg op de grens van Friesland en Drenthe zag.

Burgemeester Heldoorn: “Slogan ‘Samen maken we de stad’, had van mij kunnen zijn”.  Op naar de 80.000!
ASSEN – De Johan Willem Frisokapel begroette bij aankomst bij het stadhuis de een uurtje daarvoor uit zijn vorige gemeente Opsterland vertrok-ken Sicko Heldoorn. Hij was bij de grens tussen Friesland en Drenthe opgevangen door een wagen van de brandweer, een ambulance en motorrijders van de Politie Drenthe, die hem naar Assen escorteerden.

Opvallende bijkomstigheid was, dat er in de doorgaande weg die daar de grens overschrijdt volgens Sicko Hellendoor in zijn toespraak, geen bobbel te bekennen was.

2Loco-burgemeester Gerrit Piek, Jaap Kuin namens de gemeenteraad en de nieuwe burgemeester zelf kwamen aan het woord in de door waarnemend raadsvoorzitter Evert  Krebs geleide bijzondere raadsvergadering waarin de installatie plaatsvond. Honderden aanwezigen, onder wie de oud-bur-gemeesters Jan Masman en  Dineke van As, de vrouw van de nieuwe burgemeester Anja Hiemstra, en vele anderen uit buitenland, uit de gemeente Opsterla nd en uit de Asser gemeenschap, waren daarbij aanwezig.

Gerrit Piek begon zijn sympathieke toespraak met te zeggen dat Sicko Heldoorn een goede start maakte door de TT-nacht en de races mee te maken. Nu nog ondervond hij daarvan alleen de lusten, volgend jaar zal hij ook de ‘lasten’ dragen.

Sicko Heldoorn ruilt een grote gemeente (Opsterland heeft een oppervlakte van 227 km2) in tegen een kleinere gemeente (Assen 89 km2). De (eerdere) reactie van Sicko was: “Dan kan ik meer op de fiets doen”. Gerrit Piek beviel dit antwoord wel.

Jan Masman heeft ruim zestien jaar geleden de grens van het Asser inwoneraantal van 50.000 zien over-schrijden. In de burgemeesterstijd van Dineke van As is het aantal van over de 60.000 bereikt.
De nieuwe burgemeester zal de gemeente moeten leiden naar een inwoneraantal van 80.000 mensen. Hij start met een telling van op het ogenblik van zijn intrede 64.833.

De taken van de nieuwe burgemeester zullen worden verlicht door een loyaal ambtenarencorps en een bevolking die meedoet en meedenkt.
De inwoners zijn samengesteld uit 124 verschillende nationaliteiten, maar leven in goede harmonie samen. Toch is er nog genoeg te doen en te ontwikkelen op het gebied van wijkbeleid en Regiovisie, aldus wethouder Piek.

Jaap Kuin: Voicemail nu in het Drentsnaamloos

Jaap Kuin sprak namens de raad zijn hoge verwachtingen uit. Sicko Heldoorn is immers met kop en schouders boven de andere 17 kandidaten uit unaniem gekozen. Een min-puntje wilde Jaap Kuin ook wel noemen: Sicko is wel heel erg Fries…
Tijdens het zoeken naar contact, stuitte Jaap op Sicko’s voicemail, die was in het Fries ingesproken. “Dat moet maar snel worden vertaald in het Drents”, vond Jaap Kuin.

Sicko Heldoorn kreeg als laatste en inmiddels officieel benoemd burgemeester, inclusief de hem door wethouder Piek omgehangen burgemeestersketting, het woord. Hij zei ‘zijn stinkende best ‘ te zullen doen om de hooggespannen verwachtingen waar te maken
De slogan ‘Samen maken we de stad’ sprak hem enorm aan. Hij heeft tijdens de TT-dagen een goede indruk gekregen van Assen, zowel van het publiek als van de organisatie op de achtergrond.

Voorlopig kan de burgemeester zich helemaal vinden in de door burgers en bestuur uitgezette koers.
Hij zal zich dan ook allereerst wijden aan kennismaking met alle geledingen van de gemeente.
Hij neemt zich voor om daarbij goed te luisteren (“In Opsterland weet men hoeveel inspanning mij dat kost”).

Met een spontaan groot applaus werd de ‘Eerste Burger’ in de gemeente opgenomen.3

Nu nog een huis. In een ‘onder-onsje’ zeiden Sicko en Anja nog niet toegekomen te zijn aan het zoeken van een plekje in Assen. ‘Maar ook daar komen we samen wel uit’, was hun reactie.
Marijke van den Broek