Fred van den Beemt over Peelo

Uitgave historisch boek dankzij zilveren jubileum van supermarkt C1000
Oud-raadslid gr straatweg over ontstaan en ontwikkeling van Peelo

ASSEN – Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van supermarkt C1000 aan de Scharmbarg in de wijk Peelo wordt een uniek jubi-leumboek over het heden en verleden van Peelo uitgegeven. Het boek werd samengesteld door oud-raadslid Fred van den Beemt, die al heel lang in Peelo woont.
In het boek wordt een grote stap terug gezet in de geschiedenis van Peelo, dat al in het begin van de IJstijd, zo’n 150.000 jaar geleden, is ontstaan. Er wordt ingegaan op de bewoning in de prehistorie. Opgravingen hebben aangetoond dat hier al meer dan 4000 jaar geleden mensen woonden .
Na de oudste geschiedenis wordt er een reuzensprong gemaakt naar de Romeinse tijd en de Middeleeuwen om daarna aan te komen bij het ontstaan van het historische Peelo. Historisch, omdat het twee eeuwen geleden ontstond maar er sinds twee jaar niet meer is. mensen
In het boek staan foto’s van de mensen die in het oude Peelo woonden en laten zien hoe Peelo er uitzag vóórdat de nieuwbouwwijk verrees. Ook de aanleg van de wijk Peelo van 1979 af tot aan 2008 wordt met woord en beeld in het boek weergegeven.
karTientallen (oud)bewoners en instanties zoals het Drents Archief en het Drents Museum zijn behulp-zaam geweest met het leveren van foto’s en verhalen. Het boek telt 96 pagina’s en heeft maar liefst 135 foto’s in kleur en uiteraard in historisch zwartwit. Burgemeester     Sicko Heldoorn zal zaterdagmid dag het eerste exemplaar in de zilveren supermarkt van Bert Hillenga in ontvangst nemen.
Een bijzonderheid is dat door jubilaris Hillenga de verkoop van het boek (a € 14,95) de Gehandicapten Sportclub Bartje wordt gesteund. bouw