Luchiesland

Op deze luchtfoto van rond 1959 is in het midden nog de oude Stegewegschool (Sluistraatschool) te zien te midden van de nieuwbouw van het uitbreidingsplan “over het Kanaal”.

Rechtsmidden de T-splitsing Sluisstraat-Einsteinlaan daar waar Smid Nobach zijn smederij had.

Boven de school zijn de flats aan het van Hoffpad/Einsteinlaan/Troelstralaan nog maar net boven het maaiveld.

Linksboven de Marconi/Curie en Zernikestraat.

De doorsteek van de Troelstralaan naar de toekomstige watertoren en de witterbrug is nog niet geheel voltooid.