2012 Lancaster

Neerstorten Lancaster bom-menwerper bij Anreep op rampdag 20 oktober 1943  herdacht
ASSEN – Zaterdagmorgen werd in Anreep een door het Comité ‘Vrienden van het Lancastermonument Anreep’ georganiseerde  korte bijeenkomst gehouden te nagedachtenis van de bemanning van de Lan-caster bommenwerper, die op 20 oktober 1943 bij Anreep neerstortte.  De heer Will Arents uit Rolde sprak namens het comite een begroetingswoord en deed de mededeling dat op 6 okotober  Peter Rowland, echtgenoot van Ann Branch, de zuster van de omgekomen vlieger Albert C. Branch, was overleden.

Vanwege de goede relatie is een kleine delegatie naar Lowestof gereisd om daar de uitvaart bij te wonen.
Voor hem werd bij het monument een minuut stilte in acht genomen. De heer Arents memoreerde in het kort nog eens de geschiedenis van het gebeuren op 20 oktober en noemde de
de namen van de omgekomen bemanningsleden Albert C. Branch, Archibald G.A. Cochrane, Clarence W. Foster, Roy L. Taylor, Albert E. Evans,  Richard J. Manton en Frank Earnshaw
Namens het comité werd er een bloemstuk gelegd en Harry de Waard las een emotioneel gedicht voor,  waarna 1 minuut stilte in acht werd genomen.
Vervolgens begaf het gezelschap zich naar de begraafplaats waar de zeven mannen in Asser grond rusten

Ook daar werd nog een kleine plechtigheid gehouden waarbij enige gedichten werden voorgedragen en een bloemstuk gelegd, dat afkomstig was van  de heer Peter Rowland en mevrouw Ann Branch,die elk jaar nog contact hebben  met de familie Arents. Zeven aanwezigen legden hier een roos bij de zerken. Vier jaar geleden werd tot deze kleine plechtigheid besloten, door het wegvallen van bijna alle betrokkenen.
In 2013 is het zeventig jaar geleden dat het oorlogsdrama zich voordeed en er is besloten daarmee wat meer naar buiten te treden. Het is echter niet de bedoeling dat er een herdenking komt als in 2008.