2007 Lancaster

Anreep 21-10-2007

Wethouder H.van Hooft legt bloemen  bij Lancaster monument in Anreep  Waardige herdenking van bemanning neergestorte bommenwerper in Anreep
ASSEN – De Stichting Vrienden van het Lancastermonument heeft ook nu weer op waardige wijze bij het monument  in Anreep de zeven bemanningsleden van een Engelse Lancaster-bommenwerper herdacht.
Deze stortte in de nacht van 20 oktober 1943 neer als gevolg van Duits afweergeschut. De bemanning was op de terugweg naar de basis in Engeland na voltooiing van een missie boven Leipzig. De gehele jonge bemanning kwam om.

Voorafgaand aan de herdenking werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de drie Vrienden die dit jaar zijn overleden, Han Kruger, Martin de Vrij en W.Kraijer.

Na een korte toespraak door voorzitter Wil Arents, werd ook voor de omgekomen bemanningsleden een minuut stilte betracht.
Door mevrouw M. Hilbrands werd bij het uitspreken van de naam van ieder bemanningslid bij het monument een rode roos gelegd.

Wethouder Henk van Hooft legde er namens de gemeente Assen een bloemstuk.

Na deze plechtigheid werden de Nederlandse en Engelse vlag ‘Full mast’ gehesen door wethouder van Hooft en de heer Hilbrands. De vlag van de RAF (Royal Air Force) bleef halfstok.
Na deze officiële handelingen werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan de graven van de bemanningsleden op de Zuiderbegraafplaats.

Ter afsluiting van de herdenking kon het gezelschap wat napraten en luisteren naar de heer Jelle Vanderveen uit Hooghalen  die een bezoek bracht aan Norwich en daar in woord en beeld verslag van uitbracht.

De Stichting Vrienden van het Lancastermonument is een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor het instandhouden van het monument en het speuren naar en contacten leggen met nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden.
Bijdrage: Egbert Prent