2009 Lancaster

Crash bij Anreep blijft in herinnering Informatiepanelen bij Lancastermonument en graven omgek omen bemanning

ASSEN – Op 20 oktober wordt zowel bij het Lancastermonument in Anreep als bij de graven van de zeven bemanningsleden op de Zuiderbegraafplaats een informatiepaneel geplaatst.

Het is dan 66 jaar geleden dat boven Anreep de viermotorige Lancaster JB154 van de Royal Air Force na een bombarde-mentsvlucht op Duitsland op de terugweg naar Engeland bij Anreep neerstortte. Dat gebeurt op initiatief  van de gemeente in nauwe samenwerking met het Comité ‘Vrienden van het Lancastermonument’ dat verscheidene jaren achtereen herdenkingen organiseerde en voor het plaatsen van een monument zorgde. Met het plaatsen van de informatiepanelen wil men de herinnering aan dit tragische oorlogsgebeuren voor het nageslacht levend houden.
Het paneel bij het monument in Aneep werd dinsdag om half vier door wethouder Alex Langius onthuld. Na deze bijeenkomst volgde een bezoek aan de Zuiderbegraafplaats.