Marco Out

out22Marco Out: een bewogen eerste jaar als burgemeester Assen. Over emoties, knokken en eigen initiatief

 REPORTAGE – Je kunt honderd positieve dingen meemaken, maar één gebeurtenis kan dat allemaal teniet doen. Marco Out kan dat beamen. Woensdag was het precies één jaar geleden dat hij aantrad als burgemeester in Assen. En hij heeft zijn portie aan droevige zaken wel gehad. Een jaar Marco Out in Assen in beeld. ● 2015 © Ineke Heijting/Bert Jippes/AC.

Out keek woensdag tijdens de debatavond van Asser Standpunt in café Lodewijk Napoleon aan de Markt terug op dat jaar, waarin er van alles gebeurde in de Drentse hoofdstad. Hij had bijvoorbeeld nog maar net zijn woning aan de Vaart betrokken, of hij kon al richting Mercuriusflat waar een grote brand was uitgebroken.

Het zo succesvolle TT Festival werd vervolgens overschaduwd door de dood van Tom de Munter, die tijdens de TT-nacht in de Groningerstraat werd mishandeld en later aan zijn verwondingen bezweek. Iets verder van huis, maar toch reden om er in Assen bij stil te staan: de aanslagen in Parijs. Eerst bij Charly Hebdo, op 17 november de gruwelijke slachting in het centrum van de Franse hoofdstad.out30

Het heeft, zo gaf Out toe, een behoorlijke impact op hem gehad. “En niet alleen op mij, verdrietige zaken raken iedereen. Kijk, we kunnen niet allemaal 100 jaar worden, maar als er dan zulke nare dingen gebeuren, als een kind zoiets overkomt… Ik heb zelf twee kinderen. En ja, dan raakt je dat.”

 

Dubbel gevoel

Out doelt daarmee met name op de TT-nacht. Assen had zelf een meldkamer ingericht, waar Out ook regelmatig aanwezig was. “Toen die melding uit de Groningerstraat binnenkwam, was het alle hens aan dek. De hulpdiensten waren snel aanwezig, zoals ik toch al onder de indruk ben van hoe de hulpdiensten hier functioneren. Helaas overleed de jongen. En ja, dan kan een TT Festival nog zo goed zijn verlopen, dit was toch een enorme domper. Een heel dubbel gevoel, het wierp echt een schaduw over het feest.”

Maar toen Out vervolgens thuis Teletekst aanklikte, zag hij de headlines van de NOS, die heel zwaar de nadruk legde op het incident in Assen. “En toen heb ik toch even contact gezocht met de NOS. Natuurlijk was het een ontzettend tragisch incident en heel verdrietig dat het slachtoffer later overleed. Maar met de kop ‘Onrustige nacht TT-Festival’ werd het succesvolle en verder zonder grote ordeverstoringen verlopen Festival toch tekort gedaan. En de NOS heeft later ook gezegd: u heeft gelijk, wij moeten ons beter verdiepen in de andere kant’. Tja, ik hoef niet per se gelijk te krijgen, maar laat me ook niet alles aanleunen.”

Geen netwerk

De voornaamste kritiek op de aanstelling van Out, was dat hij geen netwerk had in Den Haag. En laat afgelopen jaar met de strijd voor behoud van de kazerne en later de rechtbank nou net onderwerpen voorbij komen, waarbij een stevige lobby én contacten richting residentie waren gewenst.

Out: “Nou, en dat ging best oké. Ik heb me ook nooit zoveel aangetrokken van die kritiek. Ik ben in deze zaken bijvoorbeeld veel opgetrokken met de Commissaris van de Koning (Jacques Tichelaar, red.). En samen en met behulp van anderen hebben we veel bereikt. Het gaat er in mijn ogen steeds minder om wie je kent, maar wie je kunt bereiken.”

De slag om de kazerne werd gewonnen, de strijd om de rechtbank is nog gaande. Out: “De inkt van de kazerne was nog niet opgedroogd, of de rechtbank kwam om de hoek. Ik verzuchtte nog tegen Tichelaar ‘daar gáán we weer.’ Om vervolgens te zeggen ‘Daar gaan we wéér! Aan de slag!”

Leegstand voorkomen

Een volwaardige rechtbank lijkt voor Assen behouden te zijn, maar Out wijst erop dat van belang is ook dit hoofdstuk nu goed af te maken. “Leegstand moet worden voorkomen, anders wordt het gebouw alsnog afgestoten. Officieel moeten de ruimtes ingericht worden met aan de rechtspraak gelieerde zaken, maar ik hoop dat dat wat versoepeld wordt. Het gerechtsgebouw in Assen heeft diverse vleugels, met eigen entrees. We denken dan aan het vestigen van gemeentelijke- of provinciale diensten, of bedrijven. Ik hoop dat we daarmee aan de slag kunnen gaan.”

Out stapte in het Asser avontuur aan de vooravond van grote veranderingen. Het megaproject De FlorijnAs moet de Drentse hoofdstad qua infrastructuur klaarstomen voor de toekomst. Maar dat is het stenen en geasfalteerde geraamte, het zijn volgens Out wel de mensen die de stad maken.

De burgemeester doet dan ook een stevig beroep op eigen initiatief, vooral van de ondernemers. “De tijd dat een gemeente voorop liep is voorbij. Men moet komen met eigen plannen, eigen initiatieven. En dan wil de gemeente graag kijken wat mogelijk is. Niet alles kan, maar nogmaals, we kunnen initiatieven altijd samen bekijken.”

Verlaten ijs

Zoals nu wordt gekeken naar een Factory Outlet Center en een nieuwe ijsbaan bij het TT-circuit. En mogelijk TT Plaza, het TT-museum en mogelijk een TT-hotel. Out vindt het allemaal prima, zolang er een gedegen (exploitatie)plan onder ligt. “Wat de ijsbaan betreft: ik hóóp dat het gaat lukken. En ik snap de verenigingen als die zeggen dat het allemaal lang duurt, maar als je dit te snel doet, loop je het risico dat je er later achter komt dat het financieel toch niet lukt. En wat krijg je dan? Verlaten ijs, verpaupering, net als het Verkeerspark. En dan begeef je je op glad ijs. Daarom hoop ik ook op verbreding van activiteiten op en rond de ijsbaan. Ja, ik snap ook dat de ene initiatiefnemer van een project een initiatiefnemer van een ander project aantrekt. Logisch, dat veroorzaakt reuring! En dat moet ook. Anders gebeurt er namelijk helemaal niks.”