gouden Chinese expositie

ASSEN – Als de interesse voor de woensdagmiddag door koningin Beatrix geopende expositie De Gouden Eeuw van China even-redig is aan die van het publiek voor haar aankomst bij het te openen Drents Museum, dan zit het de komende maanden wel goed bij de kassa. Een dikke haag Assenaren en volk van verder weg had er ruim tijd voor over om een glimp van de landsvrouwe op te v angen.

Al een paar uur van te voren was het gebied rond de Brink druk betreden. De ruimte  voor de nieuwe entree van het museum  was zelfs zo bezet dat men haast over de hoofden kon lopen. Eenmaal gearriveerd was er voor al die mensen maar weinig van HM te zien, want de stop voor de rode loper van de voormalige hoofdingang was een heel snelle. Binnen vond de ontvangst plaats door CdK Jacques Tichelaar,  gedeputeerde Tanja Klip en directeur Michel van Maarseveen, die de hoge gast naar de Abdijkerk begeleidden waar het openingsprogramma zich zou afspelen.

Er waren eerst toespraken van de genoemde bestuurders en de directeur en daarna zorgden de majesteit en directeur Van Maarseveen  voor de openingshandeling.

Daarbij speelden Chinese dansers en een zangeres een belangrijke rol, samen met een grote gong, die door HM en de directeur met een stevige slag de trillingen veroorzaakte die voldoende geluid voortstuwden om  in elk geval in het hele museum inclusief de royale nieuwbouw, te worden gehoord.

Daarmee waren zowel het vernieuwde en uitgebreide museum beëindigd en werd de koningin  naar buiten geleid om onder de hoede van  motoragenten en enige auto’s met bijbehorende onderdanen Assen te verlaten.

Klik hier voor meer fotos