Sloop van meer woningen

in Thorbeckelaan Assen definitief

​Assen – Actium heeft besloten nog eens 156 woningen aan de Thorbeckelaan in de Oude Molenbuurt te slopen. De bewoners van deze woningen werden woensdagavond daarover geïnformeerd.

 

In Lariks en de Oude Molenbuurt worden momenteel grootschalige sloop- en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Actium realiseert vervolgens nieuwe woningen, die duurzaam zijn.

De woningcorporatie onderzocht de afgelopen tijd de woningen aan de Thorbeckelaan 16 tot en met 102 en 99 tot en met 234 en kiest ervoor de meer dan veertig jaar oude panden te slopen. Gedurende het onderzoek maakten meerdere huurders volgens Actium kenbaar dat zij erg blij zouden zijn als de uitkomst van het onderzoek wel of geen sloop van hun woning zou betekenen. ‘Nu er duidelijkheid is, schept dit vooral rust onder huurders’, aldus de woningcorporatie.

Twee fases

De sloopwerkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Begin 2020 begint Actium met de sloop van de eerste 44 woningen (Thorbeckelaan 16 tot en met 102). Elf maanden later volgen ook de resterende 112 woningen. Actium: ‘Huurders hebben daarmee ruim de tijd en gelegenheid om een vervangende woning te vinden.’ Wat er op de plek van de te slopen woningen teruggebouwd wordt, is nog niet bekend.

Binnen Mijn Buurt Assen werken woningcorporatie Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn samen. Hierdoor is het mogelijk om de sloop en nieuwbouw van Actium aan te laten sluiten op de werkzaamheden van de gemeente aan de openbare ruimte. In de Oude Molenbuurt wordt onder meer het riool vernieuwd en vinden er herinrichtingswerkzaamheden plaats.