lonerstraat

Assen, Schildersbuurt

Wijkvernieuwing in de Schildersbuurt samen met bewoners.

Samen met bewoners maken we plannen voor de toekomst van de Schildersbuurt in Assen. Het besluit om de 100 woningen in de buurt te slopen en te vervangen door nieuwbouw is nu definitief. Tijdens bewonersbijeenkomsten, met een nieuwsbrief en in persoonlijke gesprekken informeren wij de buurt over de stand van zaken. In augustus 2022 ontvingen alle bewoners een brief met het definitieve sloopbesluit. Ruim 30 bewoners denken en praten mee in de klankbordgroep.

Besluit tot sloop en nieuwbouw
Op basis van onderzoek en na afstemming met bewoners is besloten om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. We onderzochten eerst hoe de woningen weer kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Het energiezuinig maken was daarbij een belangrijke voorwaarde. Ons voornemen om te slopen legden we voor aan de bewoners. Samen met hen maken we nu plannen voor de toekomst van de buurt. Bewoners gingen samen met LAOS landschapsarchitecten de wijk in om hun wensen en sterke en zwakke punten van de wijk te verzamelen. Zij markeerden plekken in de wijk om te behouden of te verwijderen.

Om welke woningen gaat het?
De plannen gaan over de woningen in de volgende straten:
Henriëtte Ronnerstraat
Lonerstraat
Roessinghstraat
Tooropstraat
Rembrandtlaan.

Klankbordgroep van bewoners denkt mee over de nieuwbouwplannen
We vinden het belangrijk dat bewoners meedenken. Dit doen we onder andere door het samenstellen van een klankbordgroep. Deze groep van ruim 30 bewoners denkt mee in het vervolgproces samen met Actium en de gemeente. De inbreng van bewoners wordt meegenomen in de opdracht richting de architect en aannemers. De klankbordgroep kwam al een aantal keren bij elkaar en bekeek een aantal ontwerpen voor een nieuwe inrichting van de buurt. De architect nam de reacties mee in de nieuwe modellen. Deze liggen nu bij de gemeente om een besluit te nemen. We hopen dat er in het eerste kwartaal van 2023 een definitief plan ligt.

Informatie voor bewoners
Tijdens een tweede bewonersbijeenkomst eind juni informeerden wij de buurtbewoners over de stand van zaken en wat dit voor hen persoonlijk betekent. Zij konden daar de verschillende tekeningen bekijken van hoe de wijk er mogelijk uit kan komen te zien. Bewoners krijgen verder nieuwsbrieven met informatie en kunnen terecht bij het wekelijkse inloopspreekuur van Actium in de wijk. Daarnaast heeft elke bewoner een persoonlijk gesprek met een projectmedewerker van Actium. Zodra het ontwerp van de nieuwe wijk definitief bekend is, komt er een nieuwe bewonersbijeenkomst.