Assen, Schildersbuurt

Assen, Schildersbuurt

Wijkvernieuwing in de Schildersbuurt samen met bewoners
Samen met bewoners maken we plannen voor de toekomst van de Schildersbuurt in Assen. Het besluit om de 100 woningen in de buurt te slopen en te vervangen door nieuwbouw is sinds augustus 2022 definitief. Tijdens bewonersbijeenkomsten, met een nieuwsbrief en in persoonlijke gesprekken informeren wij de buurt over de stand van zaken. In augustus 2022 ontvingen alle bewoners een brief met het definitieve sloopbesluit. Bewoners denken en praten vanaf de start mee in de klankbordgroep.

Besluit tot sloop en nieuwbouw
Op basis van onderzoek en na afstemming met bewoners is besloten om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. We onderzochten eerst hoe de woningen weer kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Het energiezuinig maken was daarbij een belangrijke voorwaarde. Ons voornemen om te slopen legden we voor aan de bewoners. Samen met hen maken we nu plannen voor de toekomst van de buurt. In de nieuwe wijk komen 3 soorten woningen terug:

16 levensloopbestendige woningen (met een slaapkamer en badkamer op de begane grond)
67 grote eengezinswoningen (met 3 slaapkamers en een badkamer op de verdieping, een vaste trap naar de zolder op de 2e verdieping)
23 kleine eengezinswoningen (met 2 slaapkamers en een badkamer op de verdieping, een vlizotrap naar de zolder)
De verwachting is dat we in september 2024 starten met de eerste fase van de sloop en dat de eerste nieuwe woningen in september 2026 worden opgeleverd.

Om welke woningen gaat het?
De plannen gaan over de woningen in de volgende straten:
Henriëtte Ronnerstraat
Lonerstraat
Roessinghstraat
Tooropstraat
Rembrandtlaan.

Klankbordgroep van bewoners denkt mee over de nieuwbouwplannen
We vinden het belangrijk dat bewoners meedenken. Dit doen we onder andere door het samenstellen van een klankbordgroep. Deze groep denkt mee in het vervolgproces samen met Actium en de gemeente. De inbreng van bewoners wordt meegenomen in de opdracht richting de architect en aannemers. Sinds februari 2024 ligt er een voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan.

Informatie voor bewoners
Bewoners krijgen nieuwsbrieven met informatie en kunnen terecht bij het wekelijkse inloopspreekuur van Actium in de wijk. Daarnaast heeft elke bewoner een persoonlijk gesprek met een projectmedewerker van Actium.

Tijdens een inloopbijeenkomst op 28 februari konden (oud) bewoners en direct omwonenden het voorlopig stedenbouwkundig plan bekijken en vragen stellen over wat dit persoonlijk voor hen betekent. Bewoners die in de Schildersbuurt willen blijven wonen of willen terugkeren hebben een vast aanspreekpunt bij Actium en krijgen nogmaals een persoonlijk gesprek met deze projectmedewerker van Actium.