De toekomst van

Assen, Aar, Delft, Stroom

Samen met de gemeente Assen en Vaart Welzijn maken we plannen voor de vernieuwing van de buurt Aar, Delft, Stroom in wijk de Lariks.

Dit doen we onder de vlag van Mijn Buurt Assen. De 102 huurwoningen en 72 garageboxen zijn gesloopt en worden op termijn vervangen door nieuwbouw. 

Plan voor de buurt

Samen met de gemeente is er een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de nieuwbouw.

Hierin staat beschreven hoe veel woningen er komen en welke woningtypes dat zijn.

De buurt krijgt een groene uitstraling, met voldoende ruimte voor parkeren, spelen en ontmoeten.

Op 12 juli 2023 presenteerden we aan de buurt en de oude bewoners het stedenbouwkundig plan.

In totaal komen er 128 woningen terug op de nieuwbouwlocatie. Er is gekozen voor een mix van 73 sociale huurwoningen en 55 koopwoningen. De huurwoningen worden gebouwd in het midden van het terrein. Een groot deel hiervan worden gezinswoningen met 2, 3 of 4 slaapkamers. Daarnaast komen er 17 levensloopbestendige huurwoningen. Aan de rand van het terrein komt een mix van verschillende koopwoningen: twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en patiowoningen.

We werken de plannen verder uit
Om de nieuwbouw te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Naar verwachting neemt het college van de Gemeente Assen dit najaar een besluit over het nieuwbouwplan. Ondertussen gaan Actium en de gemeente de plannen verder uitwerken. We maken bijvoorbeeld de ontwerpen van de woningen. Daarnaast willen we graag samen met buurtbewoners nadenken over de invulling van het groen en de speel- en ontmoetingsplekken op deze locatie.

Leefbaarheid 
De sloop van de oude woningen is afgerond. De bouwhekken zijn weggehaald, de grond is omgewoeld en ingezaaid met een bloemenmengsel. Deze zijn nu aan het groeien. Zo zorgen we tot de bouw voor tijdelijke huisvesting voor vlinders en andere insecten.