Fauna flat

Als experiment slaagt komen er meer   4-11-20105
Faunaflat in vijver bij Witterstraat biedt huisvesting aan tal van diersoortennaamloos
ASSEN – Wethouder Alex Langius heeft samen met leerlingen van de Emmaschool en de Theo Thijssen nabij de Witterstraat de eerste ‘Faunaflat’ van Nederland geopend. De Faunaflat is een 8  meter hoge gemetselde toren met daarin mogelijkheden voor allerlei vogelsoorten, vleermuizen en amfibieën om zich erin te vestigen.
2Na een korte toespraak liep de wethouder, die ook de
natuureducatie in zijn portefeuille heeft, met de kinderen naar de trossen ballonnen die aan een paal vastgebonden vrolijk heen en weer wapperden. 3Op een sein snelden ze toe en binnen korte tijd kleurden de ballonnen de lucht, maar ze waren bijna even snel uit het zicht verdwenen, want er stond een stevige wind, Wethouder en belangstellenden  trokken daarna gezamenlijk naar de Ponderosa waar nog even nagepraat werd . De  aanwezige kinderen kregen een cadeautje: een witte gemeentepet en een bouwdoos voor een vogelhuisje. “Zelfs de spijkertjes zitten er bij”, vertelde een gelukkige ontvanger.
De Faunaflat staat in een vijver op de overgang van het stedelijk gebied naar het Asserbos.
4

De flat is ontworpen door Geir Eide  architectuur in opdracht van de gemeente Assen. Het gaat om een experiment dat ten doel heeft de natuur een handje te helpen. Of de verwachte dieren ook daadwerkelijk daar hun  intrek in nemen is nog de vraag.  Aan de noord- en oostzijde zitten ingemetselde nestkasten voor vogels. Iedere soort heeft een andere invliegopening. Via de ingangen aan de westkant kunnen vleermuizen een spouw-muur binnenkomen en er de zomer doorbrengen en in de winter overwinteren. In de koele en zeer vochtige betonnen kern kunnen amfibieën  overwinteren.
Leden van plaatselijke natuurverenigin-gen gaan controleren hoe het gaat. Als blijkt dat diverse dieren en planten zich vestigen in de flat, wordt er gekeken of ook op andere plaatsen in Assen een faunaflat gebouwd kan worden.

Bijdrage Ineke Heijting