Opgeleverd

Prachtig project van twintig miljoen op tijd en binnen budget opgeleverd Nieuw Drents Museum enorme impuls voor Drentse  culturele infrastructuur en economische ontwikkeling

ASSEN – Een project van meer dan twintig miljoen, een planning van twee  jaar, veel onvoorziene omstandigheden in het vooruitzicht en toch op tijd en binnen het budget Opgeleverd.  Gedeputeerde en ‘Bouwlady’ Tanja Klip-Martin mocht  donderdagmiddag met recht haar grote tevred-enheid uit-spreken over het klaren van de klus binnen de tijd en het budget.  Zij prees het werk van de architect en de inzet van de bouwers. De nieuwbouw van het  Drents Museum is op wat kleinighe-den na bouwtechnisch klaar en kan worden ingericht. “De tot stand koming ervan is een enorme impuls voor de Drentse culturele infrastructuur en een stimulans voor de economische ontwikkeling van Assen en Drenthe”, benadrukte de gedeputeerde. Architect Erick van Egeraat kon niet alleen opgelucht adem-halen, ook hij mocht voldaan-heid  tonen tijdens zijn korte uiteenzetting over de filosofie achter het ambitieuze project, dat Assen een museum van minimaal landelijke importantie rijk heeft gemaakt. “Ik waardeer de positieve en lieflijke woorden die mevrouw Klip over het project  en mij heeft gesproken”, zei hij na de toespraak van de gedepu-teerde. Er is enthousiast en met betrokkenheid samengewerkt aan een complex, dat de tijden van honderden jaren terug en die van nu harmonieus moest samenbinden.
De uitnodigende hoofdentree in het oude Koetshuis, 2.500m2 nieuwbouw en 12. 000 planten op het dak van de uitbreiding zijn enkele wapenfeiten.
Er is een prachtige, grotendeels ondergrondse exposiitiezaal van 1.000 m2, waarvoor tot achttien meter diepte moest worden gegraven. Het Koets-huis heeft als de nieuwe entree binnen niets meer weg van de vroegere staat. Het is boven het maaiveld getild en voorzien van een glazen plint. Daarmee valt dag-licht in de ondergrondse publieksruimte die de verbinding vormt tussen de oudbouw en de nieuwe vleugel.
Opvallend is de als marmer uitziende extra ‘luie’ wenteltrap, die het publiek geen daal- en stijgproblemen geeft. Hij is an-derhalf keer langer dan de doorsnee trap en uniek te noemen. Voor de minder mobiele bezoekers is er een fraaie lift.
De nieuwbouw kost  21,2 miljoen euro. Daarvan komt 15 miljoen voor rekening van de provincie Drenthe, die eigenaar is van de gebouwen en de kunstcollectie. Het museum draagt zelf 1,2 miljoen bij.  Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft subsidie verleend voor het resterende bedrag. Op 17 november gaat het Drents Museum weer open en pakt dan representatief uit met met de grote expositie ‘De Gouden Eeuw van China’, over de bloeitijd van de Tang-dynastie (618-907 na Chr.): de glorieuze dynastie met de grootste open culturele uitstraling uit de hele Chinese geschiedenis.
Directeur Michel van Maarseveen, die nog nasmult van het succes van de China-tentoonsteling uit 2008 (350.000 bezoe-kers), ziet verlangend uit naar die zeventiende november.
“We zijn er dan helemaal klaar voor. Geen b ezoekerszee gaat ons te hoog.”
Met een avondvullend fees-telijk programma voor geno-digden en alle berokkenen bij de bouw werd ’s avonds in de sfeervol verlichte on-dergrondse expositieruimte symbolisch de sleutel van het Museum weer teruggegeven aan directeur Michel van Maarseveen.
Die had de sleutel bijna twee jaar geleden in handen gegeven aan gedeputeerde Tanja Klip-Martin, die van dat moment af namens de provincie de bouw zou begeleiden.
Dat gebeurde ten over-staan van rond de vijfhon-derd aanwezigen, die daarna een feestelijk programma kregen voorge-schoteld. Daar werd door het Drents Jeugd Symfonie Orkest en het muzikale Asser duo Tangerine zeer gewaardeerde medewerking aan verleend, samen met een charmante balletgroep en een DJ.
Het eigenlijke inrichten van de nieuwe ruimte kan nu beginnen.

Op 17 november is het weer feest. Dan zal de nieuwe China-expositie worden geopend en daarmee gaat het Drents Museum een nieuwe, veelbelovend toekomst tegemoet.