Michel v Maarseveen

Directeur Michel van Maarseveen van het Drents Museum vertrekt naar paleis Het Loo in Apeldoorn.

Van Maarseveen is per 1 juli benoemd als algemeen directeur van het paleis. Hij is tien jaar bij het Drents Museum werkzaam geweest.

Onder leiding van Van Maarseveen zijn in het museum spraakmakende tentoonstelling over archeologie en kunst gehouden.

De meest in het oog springende expositie was Het Terracotta Leger van Xi’an. Deze tentoonstelling trok in 2008 354.00 bezoekers.

Van Maarseveen volgt in Apeldoorn prof. Dr. J.R. ter Molen op, die met pensioen gaat.