Lenin

Lenin maakt starend over De Vaart reclame voor ‘rode expo’ in Drents Museum
3ASSEN – Lenin is terug in de publiciteit en dient nu als PR figuur voor het Drents Muse-um, dat een goed bezochte expositie heeft van realis-tische Russische schilder-kunst uit de periode van 1932 tot 1960 toen de Sovjet Unie nog stevig in het zadel stond.
De ‘founding father’ van het communistische rijk werd – hoe ironisch – door een tak van de landmacht van Nieuweschans naar Assen vervoerd om daar pontificaal te worden tentoongesteld.
Daar was een militaire missie aanvoorafgegaan, die wonderwel bijna op het middernachtelijk uur en in haast volledige duisternis op de Kop van de Vaart werd afgerond.
Toen het militaire gezelschap met het als oefening op gezette transport arriveerde, waren al vele burgers op de been om de actie te zien voleindigen en naarmate de tijd vorderde kwamen er ondanks de niet aanlokkelijke temperatuur steeds meer mensen bij, die het warme bed voorlopig links lieten lig-gen om van deze bijzondere gebeurtenis maar niets te missen.2
Ook van de zijde van vooral de visuele pers was de interesse groot. Zo waren zij er getuige van dat er, terwijl het zeventien ton zware bronzen beeld al in de touwen hing, nog snel moest worden besloten welke stand het moest innemen.
Met het gezicht naar het westen of naar het oosten, met andere woorden de stad inkijken of de blik op De Vaart gericht?. Het is het laatste geworden.

naamloos

 

Nog steeds klink en er stemmen die laten horen dat de plaatsing van dit beeld op het plateau voor de haven vanwege de historie eigenlijk niet kan, maar het geldende motief: extra aandacht voor de interessante, relevante  expositie, rechtvaardigt de keuze.
Objectief bekeken kan zonder meer gesproken worden van een uitstekend idee. De inmiddels getoonde grote media aandacht die het inmiddels heeft getrokken, bewijst dat.Wladimir Lenin blijft tot in juni blikvanger voor de expositie De Sovjet Mythe.