Harry Tupan

Zilveren Legpenning van gemeente voor museum conservator Harry Tupan
ASSEN – De heer Harry Tupan, adjunct-directeur van het Drents Museum, heeft tijdens de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur uit handen van burgemeester Sicko Heldoorn maandag de Zilveren Legpenning met bijbehorende Oorkonde ontvangen.
Aan het slot van zijn Nieuwjaarsrede besteedde de burgemeester ruime aandacht aan het goede werk dat door de medewerkers van het Drents Museum wordt gedaan om het instituut een landelijke uitstraling te geven.
De exposities van de laatste jaren hebben ertoe geleid dat het Drents Museum is gaan behoren tot een van de meest bezochte in het land.
Adjunct-directeur Harry Tupan heeft daar als conservator een belangrijke hand in gehad. Voor zijn grote inzet kwam hem deze hoge gemeentelijke onderscheiding zeker toe, zo motiveerde de de burgemeester de toeken