Dode Zeerollen

 Opnieuw archeologisch hoogtepunt  met Vikingen en Mummies  in kielzog
Het Drents Museum komt in 2013 met exclusieve expositie over de vermaarde Dode Zeerollen
ASSEN – In 2013 worden in samenwerking met het Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, de befaamde ‘Dode Zee-rollen’ geëxposeerd Het gaat om originele Bijbelse manuscripten en objecten uit de 3de eeuw voor en de eerste  eeuw na Chr. en alternatieve teksten die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen.
De teksten op deze  wereldberoemde rollen geven onschatbare informatie over de geschiedenis en cultuur uit de periode waarin belangrijke kenmerken van het Joden- en Christendom gevormd werden. Verder worden er objecten ge-toond uit het oude Judea, de nederzet-ting van Qumran (de plaats waar de rollen werden gevonden) en uit Jeruzalem. De Dode Zeerollen worden samen met het grafcomplex van Toetan-chamon in Egypte en het Chinese Terracotta Leger in Xi’an als één van de grootste archeologische ontdekkingen van de 20ste eeuw beschouwd.
De expositie zal exclusief voor Neder-land in het Drents Museum te zien zijn. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het Qumran In-stituut van de Rijksuniversiteit Groningen, één van de internationaal erkende instituten die onderzoek doet naar de Dode Zeerollen. De expositie past in het beleid van het Drents Museum dat zich vooral wil profileren met tentoonstellingen over internationale archeologie. Op dit moment is ‘De Gouden Eeuw van China’ te zien en als deze  in april wordt gesloten wordt deze opgevolgd door een over de historie van de Vikingen en over  Mummies in 2015.