2009 MidnightWalk

Assen het er voor jaren weer  een heel goed evenement bij Sportclub Bartje profiteert uitbundig van eerste zeer geslaag de MidnightWalk

ASSEN – De eerste   Midnight-Walk is meer dan geslaagd te noemen en Sportclub Bartje was de uitbundige profiteur van het avondlijke avontuurlijke wandelfeest dat vrijdagavond werd gehouden.  Aan het slot kon mede-organisator Olav Reijers meedelen dat  er 2100 wandelaars hadden meege-daan en dat er een bedrag van 16.650 euro aan Spo rtclub  Bartje ten goede kon komen. Daar groeide geen gras over overheen. Ter plekke werd aan de voorzitter van Sportclub Bartje Anneke Kloppenborg  een cheque ter grootte van dat bedrag overhandigd en dat leverde een daverend applaus op.  Fotografe-verslaggeefster Ineke Heijting maakte het feest van het begin tot het vreugdevolle eind mee en bracht daar voor het AsserJournaal verslag van uit.

Acht kilometer wandelen  met onderweg veel verrassingen .

Om tien over negen werden de vele op de Brinkstraat verzamelde wandelaars toegesproken door Peter Zwerus  die hen voorstelde aan Lodewijk Napoleon en zijn broer.  Daarna informeerde bestuurslid Olav Reijers  van de Stichting MidnightWalk, wandelaars over het ontstaan en het doel van de avondlijke wandeling. Daarna trok hij samen met de gasten naar het bordes van Club Diana, waar wethouder Ch ris de Wal na een ontmoeting met Lodewijk Napoleon hen al opwachtte.
De wethouder ging na een korte toespraak over tot de starthandeling van het evenement, door op een  rode knop te rukken, waarna een luide knal aankondigde dat de grote stoet kon vertrekken. Het was een mooi gezicht de stoet langzaam maar gestaag via de Brink en de Markstraat  naar de kop van de Vaart te zien gaan. Vandaar ging het richting Van der Valk waarvoor niet alleen het voetpad maar ook het fietspad moest worden gebruikt. Men werd onderweg vermaakt met muziek en er was zelfs een ontmoeting met een actieve  kwakzalver uit vroeger jaren die als in vroeger dagen luidkeels zijn drankjes aanprees.
Bij Van der Valk werden de wandelaars binnen genodigd en daar stond men klaar met voor iedereen een kom bruine- bonensoep.
Aan de achterkant werd het pand verlaten om de weg naar de Baggelhuizerplas en de Manege te vervolgen. Onderweg was er muziek en waren er kleine voorstellingen. Op de grote parkeerplaats van DeSmelt stond een koffiekraam en was er een gezellig stukje muziek. Ook stonden er oude legervoertuigen. Vandaar ging het naar het Openlucht Theater, waar een prachtig uit het leven gegrepen hilarisch stuk werd opgevoerd. Over de donkere paden door het Asserbos kwam men bij de kei van Hofstede, waar muziekgroep Tumolt opgesteld ston d. Daar schaarden de wandelaars zich om heen en genoten van de klanken die zich over het bos verspreidden. Plotseling ver-scheen bij het enigszins ver-lichte bospad een bekende fi-guur die malle fratsen uithaalde als er een geldstuk  in het mans-bakje werd gegooid.
Even verder las stadsdichter Egbert Hovenkamp enige gedichen voor. Verder door het bos lopend werd De Hertenkamp bereikt, waar het weer tijd was voor een versnapering. De Heren van de Sociëteit waren daar, in historische kledij gestoken, druk in gesprek.
Bij RTV Drenthe stond de achterdeur open en werd men met muziek door het geb ouw geleid. Bij de oude HBS werd verteld hoe het vroeger toeging op de school.
Uit de RK Mariakerk klonk mu-ziek en binnen gekomen kon er geluisterd worden naar door de Chr. Muziekvereniging   Oranje geproduceerde  prachtige klanken.
Het volgende  doel was  de achterdeur van de Jozefkerk om via een korte doortocht op de Collardslaan uit te komen.
Toen waren de in het vooruitzicht gestelde 8 km bijna volbracht. Restte nog de Torenlaan  om langs het Museum voor het Gerechtsgebouw te komen, waar iedereen die meegedaan had,  een herinneringsspeldje kreeg.
Toen de laatste wandelaars ook binnen waren werd het financiële resultaat van de eerste MidnightWalk bekend gemaakt.
Er werd nog een glaasje op de goede afloop gedronken en daarna ging een ieder zijns weegs met voor velen als doel nog een bezoekje aan een van de druk bezette terrassen in een drukke stad, waar nog geruime tijd een gezellig muziekje door de straten klonk.
De MidnightWalk 2009. Assen heeft er weer een geweldig evenement bij!

Vond een filmpje hier over