Watertoren

De watertoren aan de Troelstralaan in Assen is gebouwd in 1959-1960, ter vervanging van de (in 1961 gesloopte) watertoren aan de Rolderstraat.

Het bouwwerk is ontworpen door architect W. ter Braake, toentertijd hoofd bouwkunde en stedenbouw van Gemeentewerken Assen.

De locatie aan de Meester P.J. Troelstralaan werd gekozen wegens haar centrale ligging.

De toren heeft een hoogte van 34 meter en heeft 154 traptreden.

Het waterreservoir van de toren heeft een capaciteit van 550 m³.

Sinds 1970 valt de toren onder de verantwoordelijkheid van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD).

De watertoren aan de Meester P.J. Troelstralaan is nog in gebruik. De toren heeft een zogenaamd open systeem.

Als de drinkwaterproductie hoger is dan het verbruik (’s nachts), dan stroomt het overtollige water in het reservoir van de toren.

Als het verbruik stijgt, dan stroomt er juist water uit het reservoir in het leidingnet.

Zo worden schommelingen in het waterverbruik door de toren opgevangen en zorgt dit systeem voor een gelijkmatiger belasting van de drinkwaterzuivering.

In 2007 is de toren gerenoveerd, voegwerk en betonwerk werden gerepareerd en het dak vernieuwd.

De toren is een provinciaal monument.