Week van het water

27 juni 2007

Abseilers uit Groningen zorgden voor spectaculair schouwspel  Asser watertoren door vele honderden bezoekers beklommen in kader van ‘Week van het Water’
ASSEN – In het kader van ‘De Week van het Water’  kon woens-dag van tien tot vier uur de water-toren aan de Troelstralaan worden bezocht. De watertoren is dit voorjaar gerenoveerd. Het dak werd vernieuwd, het voeg- en het betonwerk gerepareerd, de toren kreeg gedeeltelijk nieuwe kozijnen en een schilderbeurt.  Kinderen van de Vrije school waren woensdagmorgen  de eerste bezoekers en zij konden bij een redelijk heldere lucht de rook uit de grasdrogerij in Ruinerwold zien en de toren  van Rolde duidelijk waarnemen.  De in aanbouw zijnde Politietoren kwam ook op deze hoogte nog steeds heel duidelijk over en dat  gold voor nog veel meer gebouwen in Assen en zeer wijde omgeving.  Ook de werkzaamheden aan de Vaart waren van boven af heel goed waar te nemen. De leerlingen op het schoolplein van de Theo Thijsenschool, die vlakbij staat, zwaaiden naar hun leeftijdgenoten  en keken hun ogen uit toen de vier mannen die bovenop de watertoren bezig waren om alles voor de abseil-demonstraties voor te bereiden. Die demonstraties werden gegeven door de Abseilers van de Groninger Studenten Alpen Club onder leiding van Derk Batjes, die verscheidene keren op en af gingen.  De kinderen luisterden ondertussen naar de uitleg over de functie van de watertoren door mensen van de Waterleidingmaatschappij Drenthe.  Een leerling keek verbaasd om zich heen en vroeg: “Waar is nu a l dat water?” Ondertussen kwamen er steeds meer mensen boven, allemaal een beetje buiten adem door de vele trappen. De abseilers Bastiaan v.d Loo, Bjorn v.d Hoek en Jort Veen onderleiding van Derk Batjes waren ondertussen klaar voor hun werk. Even later bungelden ze aan de buitenkant van de toren en keken wij van binnenuit hoe dat ging. Van beneden af was het ook een leuk gezicht. Heel de dag waren ze er mee bezig. Zij  zijn dus wel heel vaak die 154 treden opgegaan.
Mensen van de WMD waren aanwezig vragen die er waren tebeantwoorden. Maar ook zij hoorden weer van bezoekers zaken die ze nog niet wisten. Vroeger kon je voor een dubbeltje op zaterdag de toren beklimmen om over Assen te kijken. Bij het verlaten van de toren kreeg iedere bezoeker  een flesje water mee en op de hoek stond een kraam waar pennen met een bellenblaas werden uitgedeeld,  tekeningen om te kleuren en allerlei folders over water.
Ger Ekelmans van de WMD liet aan het eind van de dag weten dat er zo’n 700 bezoekers waren geweest en dat ze daar zeer tevreden mee zijn.

meer foto’s klik hier