2010 speculaas

Speculaasconcert was groot feest voor 2000 scholieren met hoofdrollen voor Sint, JWF Kapel en grote hond
ASSEN – Na jaren achter-een de Marsdijkhal te heb-ben bezocht waren Sinter-klaas en zijn gevolg voor het vijftiende Speculaas-concert te gast in de grote zaal van De Bonte Wever.
Daar konden in een keer alle voor het feest in aanmerking komende schoolkinderen – tweeduizend in getal – tegelijk de ontvangst van de Sint meemaken en zijn aanstaande verjaardag uitbundig vieren. Dat was wel even wennen, maar dankzij de voortreffelijke organisatie verliep alles gesmeerd.
Natuurlijk speelde de KMK Johan Willem Friso naast de hoge gast een hoofdrol en deed dat weer als vanouds.
Was er aanvankelijk enige reserve of zo’n massa kinderen wel te behappen zou zijn, al heel gauw bleek dat de verhuizing een gouden greep was. Er was voldoende ruimte en de bege-leiders hadden voldoende af-gebakende plaats voor hun groepen zodat zij er een goed zicht op hadden. Het feest begon met enige vertraging omdat de Hoofdpiet afwezig  bleek en er naar hem op zoek moest worden gegaan.
Dankzij de wethouders Kuin en Smit kwam hij evenwel gauw boven water. Zij werden een luid gesnurk gewaar en ontdek-ten een in pyjama gestoken Hoofdpiet achter de coulissen. Hij had zich verslapen.
Het feest dreigde ook nog even verstoord te worden toen een heel grote hond ten tonele verscheen en op het podium een enorme hoop deponeerde. Een Zwarte Piet vroeg de kinderen of zij opruimzakjes bij zich hadd en, maar hij werd door de Sint tot de orde groepen.
“Opruimzakjes heb je alleen maar nodig als je de hond uitlaat”, onderwees hij zijn knecht. De oplossing werd gevonden door de muts van een van de Pieten als opruim-zakje te gebruiken…
Hilariteit alom en de stemming kon er alleen maar nog beter door worden.
Er werd natuurlijk volop gezongen. Enige kinderen mochten bij Sinterklaas komen en een lied inzetten, dat direct daarop door het enthousiaste JWF orkest werd beg eleid en uitbundig meegezongen.
Daarbij liet burgemeester Hel-doorn zich ook niet onbetuigd. Hij toonde zijn muzikale kwali-teiten door even het dirigeer-stokje over te nemen en met grote gebaren de Koninklijke Kapel te leiden. Hij kreeg er een hartelijk applaus voor van de vrolijk gestemde jeugd, die als voorheen volop had genoten van het spontane Speculaasconcert.
Toen zij de zaal verlieten wachtte hen ook nog een smakelijke verrassing. Een chocoladeletter werd hun deel.

Bijdrage Ineke Heijting