2006 Speculaasconcerten

De kruidlucht spetterde weer  van de Speculaasconcerten af  Drie duizend scholiertjes genoten van trad itioneel en zeer bijzonder Sinterklaasfeest
ASSEN – Tot drie keer toe zat de Marsdijkhal tjokvol met duizend scholiertjes. Zal het ergens anders ook bestaan, een Speculaasconcert speciaal voor de jongere leerlingen van de basisschool? Mogelijk, maar vast nergens zo massaal en welklinkend als in Assen! Want daar zorgt een enorm orkest van meer dan gewone kwaliteit al jaren voor de muzikale inbreng: een echte grote Militaire Kapel, die eerst de JWF Kapel heette maar nu is gepromoveerd tot Koninklijke Militaire Kapel.
Wat er ook nog bij komt is dat zo’n exclusief orkest niet alleen speelt, maar de kinderen ook nog wat meegeeft aan  kennis van de muziek door naast het spelen van de bekende liederen hen wat voorlichting te geven over de instru-menten van het orkest. Een heel bijzon-der evenement dus, een week voor de verjaardag van de Goedheiligman. De kruidlucht spetterde er van af. Drie keer achtereen was de grote sporthal gevuld met een verse lading schoolkinderen en het opvallende was dat er steeds dezelfde stemmin g heerste. Kinderen zijn dus zichzelf en altijd dezelfde.
Burgemeester Dineke van As – sinds mensenheugnis present bij de muzika-le speculaas – en de wethouders Chris de Wal en Henk van Hooft leidden elk een concert in, de laatste als eerste. zichtbaar genietend van de feestelijke aanblik die de volle zaal bood.
Er was ook nog een beetje ‘drama’ door het muzikale programma gesponnen, waarin  Sneeuwwitje een rol speelde. Zij lag duidelijk zichtbaar voor iedereen in een diepe slaap, ondanks alle lawaai om haar heen. Sint en Piet gingen op onderzoek uit en to en de eerste knecht haar met een kus wekte, voegde zij zich bij de zetel van de Sint, samen met de sprookjesdieren die bij de intocht in Assen meeliepen en ook nu spontaan de kinderen pootjes en handjes gaven.
Terwijl vele zwarte Pieten vrolijk tussen de kinderen zaten, werden de juffen en mees-ters op de lange ‘catwalk’ ontboden. Waar ze verkleedkleren kregen en ook  een (speelgoed) instrument om samen met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso de Sinterklaasliedjes mee te spelen.Toen het con cert ten einde was kregen alle kinderen bij het verlaten van de hal een chocolade letter.
Het derde concert kreeg een bijzonder slot. Wethouder Chris de Wal was  aan de beurt en hij werd vergezeld door oud-wethouder Ruud Wiersema, die een speciale missie had.
Hij deelde namelijk mee dat de jaarlijkse Bruis-prijs van de plaatselijke politieke partij Plop was toegekend aan de Stichting Sinterklaasintocht Assen. Deze  stimuleringsprijs van 500 euro is in het leven geroepen om een persoon of instelling te onderscheiden die zich voor de gemeente op het gebied van de evenementen verdienstelijk heeft  gemaakt.
Voorzitter Lodewijk Osse mocht de felicitaties en de prijs  in ontvangst nemen en dat deed hij onder luid en zeker verdiend applaus van de menigte in de hal.
Het werk dat het Sinterklaascomité nu al zeventien jaar achtereen doet werd zo terecht beloond.
Bijdragen: Ineke Heijting