Sint markt 2005

Sinterklaas en z’n muzikale Pieten maakten  het op de warenmarkt extra gezellig  2005

ASSEN  –’t Was wel vlak voor zijn verjaardag en een heel drukke tijd, maar de Stichting Markt Promotie Assen was er toch in geslaagd Sinterklaas en zijn grote Pieten aanhang  naar de warenmarkt te laten komen om daar bijna een dag  lang de bezoekers en dan vooral de kinderen een voorproefje te geven van de verjaardagsviering.
Heel langzaam reed zaterdagmorgen een mooie open auto  met daarin Sint en een aantal Pieten en gevolgd door het Pieten-orkest onder leiding van Douwe Laanstra over de Gedempte Singel richting de warenmarkt. Bij de feestelijke kraam van de stichting stapte de Sint uit terwijl de Pieten opgewekt een Sinterklaaslied speelden en daarbij ook nog enthousiast een dansje maakten, voorzichtig nagedaan door de kinderen. In de kraam stonden  een versierde stoel en een kacheltje voor de Sint als die even rusten moest of zich wat wilde warmen vanwege de lage temperatuur. De leden van de Pietenband speelden eerst dat het een lieve lust was en gingen plotseling over in gezang, terwijl ze tussen de marktkramen en het publiek door liepen.
Sinterklaas volgde samen met zijn Kado- en Bonnenpieten het orkest. Hij moest nogal eens op zich laten wachten omdat hij veel kinderen tegenkwam die va n de Pieten een cadeautje kregen en van Sint een handje, of die even op de foto wilden.

Ook waren er vele ouderen die met hun mobieltje (voor de ‘fun’ zoals ze zeiden) een foto wilden maken. Sommige kinderen vonden het toch wel een beetje eng als Sint dichterbij kwam. Zit je daar lekker warm in je wandelwagen en dan komt er opeens zo’n grote witte baard en een mijter op je af, dat is dan wel even schrikken. Maar als ze dan van Piet wat kregen was de schrik gauw over. De bonnenpieten hadden het  druk met het uitdelen van de bonnen. die gretig werden aanvaard omdat de bezoekers bij aankopen op de markt er bij inlevering korting op kregen en dat was toch mooi meegenomen. Ook waren er steeds vrolijke danspietjes in de buurt die pepernoten weggaven.

Op de wat ruimere plekjes op de markt stopte het Pietenorkest even, zodat Sint hen kon inhalen.  Ter plekke klonken dan vrolijke liedjes die werden meegezongen; daarbij trok een opgewekte marktkoopman alle aandacht die luidkeels van zich liet horen en meedanste.  De hele dag door liepen het Pietenorkest en de Sint met zijn vele Pieten tussen het publiek op de markt. ‘Gezellig” kon je hier en daar horen mompelen. En dat was het ook.  Veel kinderen wilden met Sint en Piet op de foto maar dat wilden sommige ouders ook en ze waren zeer verrast als dat ook nog werd aangeboden.

Enkele Muziekpieten lieten weten dat het allemaal heel gezellig was, maar dat het je niet in d e koude kleren ging zitten, want het is echt een vermoeiende manier van muziek maken.
“Maar al die vrolijk kijkende mensen op de markt doen je goed”, klonk het uit de mond van een muzikale Piet. Ook de marktkooplieden waren te spreken over deze gezellige Sinter-klaasmarkt en toonden zich andermaal zeer tevreden over de wijze waarop de Mercurus Marching and Showband zich had geweerd.
Bericht en foto’s: Ineke Heijting

meer foto ’s klik hier