2009 sint markt

IJspret valt in het water maar Sint en    de Mercurius Pietenband lieten zich door de regen niet van de markt slaan Enthousiasme van Mercurius Piet enband grenzenloos

ASSEN – Het leek zaterdagmorgen nog even goed te komen met het weer, maar dat bleek schijn. De regen die zich eerst bescheiden manifesteerde kon de aan-drang naar verdere ontplooiing niet weerstaan en ging over in een hoosbui die alle geplande feestelijkheid op de markt dreigde te verstoren.
Maar de leden van de Mercurius Marching/Showband lieten zich door de slechte omstandigheden niet ringeloren en brachten de hele dag als een echte Pietenband zoveel mogelijk de sfeer van het Sinterklaasfeest in de stad over. Hun enthousiasme was onuitputtelijk. Tot bijna tegen het sluitingsuur van de warenmarkt waren zij in touw, waardoor ondanks de slechte verwachtingen alles toch nog een beetje redelijk goed kwam.  Ook het marktpubliek liet zich door de regen niet ontmoe digen.
Waar parasols stonden werd daar gebruik van gemaakt en meege-brachte paraplu’s stelden de be-zoekers in staat droog genoeg achter de oren te blijven om ple-zier te beleven aan het muzikale optreden van de Pieten. Waar Sin-terklaasliedjes werden gespeeld werden ze uit volle borst door jong en ook oud meegezongen.
Voor de kinderen was natuurlijk Sinterklaas als in andere jaren op zijn op het terras voor Hotel De Jonge volop aanspreekbaar voor de jeugd en daar werd druk gebruik van gemaakt. Voor ieder kind was er een zakje snoep.
Ondanks de slechte omstan-digheden (naarmate de dag vorderde werd het weer overigens wat milder) werd het toch nog een vrolijke boel.
Voor de kunstijsbaan, die om twaalf uur officieel zou worden geopend, was er deze dag begrijpelijk weinig emplooi. Hij wordt ditmaal particulier met steun van de gemeente geëxploiteerd, met de verwachting  dat het allemaal wat beter zou worden dan de laatste  jaren het geval was. Gezien de inrichting zijn de vooruitzichten daarop op dit moment niet bijster verwachtings vol, maar mis-schien komt dat allemaal nog goed.
De start was vanwege de weers-omstandigheden niet zo best, maar er ligt nog een maand ijspret te wachten, waar vooral de school-jeugd van kan profiteren, want dat wordt prominent op de bescheiden kalender aangekondigd.

Foto’s Ineke Heijting

meer foto klik hier