Interessante excursie naar archeologische vondst in bouwput Drents Museum

ASSEN – Onder het Drents Museum zijn de werklieden van aannemer Geveke tij-dens het leegpompen van de ondergrondse verbin-ding tussen nieuwbouw en oudbouw gestuit op een restant van een middel-eeuwse waterput.  Deze put behoorde hoogstwaarschijnlijk in het klooster dat in het midden van de 13e eeuw is gesticht.
Aangezien het grootste deel van de structuur weg is en de vind-plaats buiten het afgesproken archeologisch te begeleiden gebied valt, heeft provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden de vind-plaats vrijgegeven. Een team van amateurarcheologen van de Stichting Archeologie en Monument (SAM) zal de opgraving uitvoeren.

 

Gedeputeerde Tanja Klip, die vanuit de provincie als ‘bouw-heer’ optreedt, verwoordde dat de resten ter plaatse niet behouden kunnen blijven.
Ze bevinden zich namelijk op de plaats waar de trap moet komen en daar is geen alterna-tief voor. Als alles onderzocht en de vondst behandeld is, waardoor hij goed kan worden bewaard, kan hij mogelijk  een plaats krijgen in de buurt van de plek waar hij werd gevonden. Maar eerst moet worden uitgezocht  uit welke tijd hij zo ongeveer stamt.
De archeologen zullen de positie van de archeologische structuur ter plaatse op foto en tekening vastleggen en op bewerkingssporen bekeken worden. Er wordt nagegaan of er nog andere herkenbare artefacten in de buurt liggen.
Ook de aanwezige stenen die-nen opgemeten te worden en op steensoort gedetermineerd. Het voor de onthulling uitgeno-digde gezelschap kon gehelmd en wel na de uitleg een wande-ling maken die langs het koets-huis naar de oude dienstingang van het museum ging. In de gang kon de uitgraving worden aanschouwd die straks de verbin-ding tussen oud en nieuw vormt. Daar waren amateur-archeologen druk bezig alles op te meten en in kaart te brengen. Het was de bod-em van de pu t van vrij grote afmetingen, waar stenen  boven hangen.
Toen men bezig was het water in de doorgang weg te pompen, werd de put ont-dekt. Voor de genodigden was het een hele belevenis om iets te zien dat uit de 13e eeuw stamt samen met de mensen van Geveke met hun moderne apparatuur.

Bijdrage Ineke Heijting