2008 Terracotta Leger in Drents Museum

Museum nu in de landelijke Top Tien   Terracotta Leger in Drents   Museum sluit af met een   record aantal bezoekers
ASSEN – Het zit er op. Na vandaag (zondag) voorlopig geen lange rijen bezoekers meer voor de deuren van het Drents Museum. De expositie van het ‘Terracotta Leger van Xi’an’ wordt afgebroken en gaat na zeven maanden en ruim 353.000  bezoekers naar het Belgische Maaseik, waar het van 1 oktober 2008 tot en met 31 maart 2009 te zien zal zijn in de Minderbroederskerk.

Opmerkelijk is de eindsprint die er werd gemaakt. Na de huldiging van de 300.000ste bezoekster (de dertien-jarige Silke Walet uit Leusden, door commissaris Ter Beek nu twee weken geleden, kwamen nog eens 53000 belangstellenden opdraven! De meest succesvolle ten-toonstelling die ooit in het Noorden van het land werd gepresenteerd, haalde een gemiddeld aantal bezoekers van bijna 12.000 per week. Deze is in één klap in de top tien van Nederlandse musea komen te staan. Het Drents Museum komt over drie jaar met een vervolg op de Terracotta Expo. Dan zal er in de nieuw te ope-nen vleugel een groot overzicht worden gegeven van de Gouden Eeuw van China, de tijd van de Tangdynastie (618-907 na Chr.).

Het komend jaar presenteert het museum onder andere vier grote overzichtstentoonstellingen van realistische kunst.

 

Enkele feiten rond de expositie    van het Terracotta Leger

ASSEN – Het Terracotta Leger heeft in totaal 30 weken in het Drents Museum gestaan. Het museum ging vanaf de eerste dag een uur extra open en de laatste twee weken zijn er acht avondopenstellingen geweest. Naast het individuele publiek uit alle delen van het land zijn er 375 groepsarrangementen verkocht en hebben er 85 schoolgroepen deelgenomen aan de educatieve programma’s. Er zijn 20 extra medewer-kers ingehuurd voor ondersteuning op diverse onder-delen van de organisatie en het begeleiden van de bezoekers in de tentoonstellingsruimte. In de speci-aal ingerichte Museumwinkel zijn in totaal 14.000 catalogi verkocht, 73.000 ansichtkaarten en maar liefst 112.000 boekenleggers met een afbeelding van een terracotta krijger.
Talloze arrangementen van toeristische accom-modaties en extra veel Chinese activiteiten van diverse organisaties in Drenthe hebben meegeholpen aan het bereikte succes.