2009 Museum

Provincie wint kort geding

Aanbesteding nieuwbouw Drents Museum rond.

Geveke kan werk uitvoeren


ASSEN
– De aanbesteding voor de bouw van het Drents Museum is rond. Geveke Bouw uit Haren gaat de nieuwe expositievleugel van het Drents Museum uitvoeren. Volgens de uitspraak in kort geding van de Rechtbank in Assen heeft de provincie de aanbestedingsprocedure geheel volgens de geldende regels doorlopen. Dat betekent dat de bouwwerken nu definitief aan Geveke gegund kunnen worden.
Gedeputeerde Tanja Klip-Martin is verheugd dat er snel duidelijkheid is gekomen.
”We kunnen ons eigenlijk geen vertraging permitteren. Voor het museum, maar ook voor onze werkgelegenheid, is het belangrijk dat zo’n groot bouwproject volgens schema blijft lopen,” zegt de gedeputeerde.
Het kort geding was aangespannen door een van de verliezende partijen bij de Europese aanbesteding. De discussie ging met name over de rol die kwaliteitsaspecten speelden bij de selectie.
Vooraf waren de inschrijvers ook al voorgeselecteerd op basis van kwaliteitseisen.  De provincie hanteerde een 70/30 verhouding voor prijs/kwaliteit. Dat leidde ertoe dat niet de inschrijver met de laagste prijs als winnaar uit de bus rolde, maar Geveke met de beste prijs/kwaliteitverhouding.
In een eerder stadium zijn de installatiewerken al gegund aan Wolter & Dros / Croon uit Groningen. De totale bouwactiviteiten blijven ruim binnen de begroting van ruim 21,2 miljoen euro.