Zilverschoonstraat 2 -170

Assen, flats Zilverschoonstraat 2-170

Aan de Zilverschoonstraat staan vier flats die niet meer aan de huidige voorwaarden voldoen. Aanpassen van de flats is te duur en ook als we hier wel voor kiezen, dan sluit dit onvoldoende aan bij onze huidige wensen en eisen.

Daarom is ervoor gekozen om de vier flats met in totaal 84 appartementen te slopen. Samen met de gemeente, een architect en overige partijen is een ontwerp gemaakt voor vier flats met in totaal 96 woningen. De huidige bewoners zijn inmiddels verhuisd.

Ontwerp


In het nieuwe ontwerp worden 12 appartementen toegevoegd. Dit kan doordat de begane grond ook voor woningen worden gebruikt en de bergingen in de kelder komen. Er komen verschillende woningtypen in de flats:

  • 16 appartementen met 1 slaapkamer
  • 64 appartementen met 2 slaapkamers
  • 16 appartementen met 3 slaapkamers

Zo pakken we het aan

Om zoveel mogelijk bomen te kunnen behouden, worden de flats enkele meters verschoven. Dit komt doordat er een kelder onder de flats komt en er  tot een diepte van ongeveer drie meter onder een helling moet worden afgegraven. Dit heeft gevolgen voor de bomen die dicht bij de flat staan. Daarom hebben we in overleg met de gemeente besloten de flats iets te verschuiven. Dit is in een ruimtelijke onderbouwing uitgewerkt die eind 2023 samen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend.

Duurzaamheid en circulariteit

Actium bouwt zo duurzaam mogelijk. Waar het kan hergebruiken we daarom ook materialen. De architect heeft in het ontwerp gekeken naar hergebruik van materialen en naar hergebruik in de toekomst.

  1. Er is gekeken naar welke materialen uit de te slopen flats hergebruikt kunnen worden bij de nieuwe flats. Voor hekwerken (galerij/balkon) en hout lijkt dit te gaan lukken. De materialen krijgen een behandeling zodat ze aan de huidige eisen voldoen.
  2. Er worden materialen uit andere slooppanden verwerkt in de de nieuwe flats. Zoals het nu lijkt gaat dit lukken voor hardhout voor kozijn en met kanaalplaten (beton) voor het dak van de vier flats.
  3. Er wordt gekeken naar toekomstige sloop (over ongeveer 80 jaar). Het doel is om  twee van de vier flats te bouwen met een soort droogstapelsysteem in plaats van metselwerk. Bij dit systeem wordt geen cement gebruikt en de steen kan over 80 jaar  hergebruikt worden.

Planning

De sloper start half februari 2024 met voorbereidende werkzaamheden voor de sloop. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna in de flats. Voorafgaand en tijdens de sloop met de kraan worden asbesthoudende materialen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd.

Naar verwachting wordt de sloop uiterlijk in juli 2024 afgerond. Tijdens de sloop wordt de aanbesteding voor de bouw uitgezet met als doel om dit jaar ook nog te starten met de bouw. Planning is dat het project medio 2026 wordt opgeleverd. De woningen worden voor de oplevering te huur aangeboden via Thuiskompas.