Laatste Blok DAS

Janny Hagedoorn maakte deze foto van het laatste huis Delft no 4

die  op 2 -2-2023  werd afgebroken