Assen, Thorbeckelaan

 

In totaal maken de zeven flats plaats voor vier flats aan de noordkant en twee flats aan de zuidkant. Daarmee komen er in totaal 140 appartementen terug aan de Thorbeckelaan, 28 meer dan in de huidige flats het geval was. Er is gestart met de bouw van de eerste vier flats. Voor de flats aan de zuidkant is eerst nog een bestemmingsplan nodig.

De 64 appartementen aan de noordkant worden vervangen door 80 sociale huurappartementen. De flats worden op dezelfde voetprints gebouwd en worden vijf etages hoog. Ook krijgen ze verschillende aardetinten.

Per flat hebben we vijf appartementen van circa 55 m² met een huurprijs circa € 610,- excl. servicekosten (prijspeil januari 2021). Deze appartementen bestaan uit een entree, badkamer met toilet, woonkamer met open keuken, één slaapkamer, een technische ruimte en een balkon.

Daarnaast hebben we per flat vijftien appartementen van circa 65 m² met een huurprijs van € 633,25 excl. servicekosten (prijspeil januari 2021). Deze appartementen hebben een entree, badkamer met toilet, woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, technische ruimte en een balkon.

Tussen de flats komen, ingepast in de groene parkachtige omgeving, parkeerplaatsen voor de bewoners die afgesloten worden met een slagboom. De toegang naar de parkeerplaatsen is straks vanaf de parallelweg van de Thorbeckelaan. Op het parkeerterrein komen voorzieningen zodat daar later makkelijk laadpalen geplaatst kunnen worden als er vraag naar is. Daarnaast komen er in de kelder aansluitpunten voor scootmobiels en e-bikes. De individuele woningen worden voorzien van zonnepanelen die op het dak van het complex worden geplaatst.

Openbare ruimte

Naast de parkeerplaatsen tussen de vier flats, komen er extra parkeerplekken langs de parallelweg van de Thorbeckelaan. Deze worden voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Om de verkeersveiligheid te vergroten, komt er een fietsoversteek in de Thorbeckelaan ter hoogte van Marturia met een verbinding naar CKC Het Kompas.

Om water tijdens piekbuien voldoende te kunnen afvoeren, worden er wadi’s in het groen tussen de flats aangelegd. We doen ons best om zoveel mogelijk bomen te behouden, vanwege het beeldbepalende karakter. Ook komen er meer verschillende nieuwe bomen en andere beplanting terug voor een betere biodiversiteit. Naast het behouden van het waardevolle groen en de aanleg van wadi’s doen we ook zoveel mogelijk aan hergebruik van materialen. Zo krijgen de 60 jaar oude klinkers een tweede leven in de rijbaan van de parkeervakken en in de voetpaden. De parkeervakken zelf worden van half open verharding en zijn daarmee klimaat adaptief. Vanuit Mijn Buurt Assen gaan we met de toekomstige bewoners en omwonenden kijken of er nog behoefte is aan een plek voor bewegen, spelen en ontmoeten.

Plattegrond