Delft Aar Stroom

Actium sloopt dik 100 woningen in de Lariks in Assen

Deze huizen aan de Delft in Assen gaan eraf (Rechten: Google Maps)

Deze huizen aan de Delft in Assen gaan eraf

Woningcorporatie Actium wil 102 eengezinswoningen aan de Aar, Delft en Stroom slopen en vervangen door nieuwbouw. In overleg met bewoners volgt er een plan voor herbouw. Dat moet volgend jaar klaar zijn.

De wijkvernieuwing in Lariks-West is nodig, omdat de huurhuizen die gebouwd zijn in de jaren zestig niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het is te duur om de woningen energiezuinig te maken. Daarom lijkt sloop de beste optie.

Meedenken met herbouw
Actium concludeert dit na onderzoek en na signalen uit de buurt zelf. In het kader van het project Mijn Buurt Assen denken bewoners de komende tijd mee met de herbouwplannen en inrichting van de openbare ruimte. Zo praten ze mee over het type woning wat ervoor terug moet komen, en over wensen voor de woningomgeving.

De verwachting is dat er in 2021 een plan op hoofdlijnen is uitgewerkt.

Binnen Mijn Buurt Assen werkt Actium bij wijkvernieuwingsprojecten nauw samen met de gemeente en met Vaart Welzijn. Woningbouw door Actium en herinrichting van straten, parkeerplaatsen en speelplekken door de gemeente worden daarbij zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Vaart Welzijn houdt activiteiten voor en met bewoners die zorgen voor een sterkere binding met de eigen buurt.

In het kader van Mijn Buurt Assen is Actium de afgelopen jaren al meerdere grote wijkvernieuwingsprojecten in de wijk Lariks gestart.