Het Drents Museum gaat voorlopig op slot

Werk aan Drents Museum op schema Gedeputeerde Tanja Klip sleutelfiguur tijdens bouw en verbouw Drents Museum dat nationale topper wordtmuseum_sluit_033

ASSEN – Het Drents Museum gaat voorlopig op slot en directeur Michel van Maarseveen krijgt eerst over acht maanden de sleutel van de voordeur terug. Uit handen van gedeputeerde Tanja Klip, die tot die tijd al sleuteldrager fungeert. Zij ontving de sleut el dinsdagmid-dag van de directeur na een in-tensieve en informatieve rondlei-ding door het voormalige provinciehuis en de inmiddels al vrij ver gevorderde nieuwbouw.

123
Tekst vast en met veel parate kennis over verleden en aanstormende toekomst gaf directeur Van Maarse-veen inzicht in wat het straks allemaal gaat worden. Hij werd duidelijk vak-kundig bijgestaan door gedeputeerde Klip, die als voorzitter van de bouwcommissie een belangrijke rol speelt bij de uitvoering van de veel inventiviteit vergende bouwplannen, die ten rondslag liggen aan een ingewikkeld karwei. Historische oudbouw moet worden verbonden met praktisch eigentijdse nieuwbouw en daar kwam en komt veel vernuft aan te pas.

Het nieuwe Drents Museum gaat straks een belangrijke plaats innemen in de vader-landse museumwereld. Strevend naar minstens 150 duizend bezoekers moet het kunnen concurreren en daar zijn speerpunten voor nodig. Zo’n speerpunt is de archeologie, die zelfs Europees gezien nu al toonaangevend is vanwege de geweldige geschiedenis die Drenthe achter d rug heeft, te beginnen bij de Neanderthalers. Veel van de enorme ‘oude’ collectie van het museum kan worden gebruikt, maar de zeer aantrekkelijk aanbouw voegt daar geweldige mogelijkheden aan toe om andere to onaangevende expositie-elementen te huisvesten.  Er wordt alles gedaan om het  museum voor een zo breed mo-gelijk publiek aantrekkelijk te maken; daarbij wordt in het bij-zonder gedacht aan een inrich-ting die zeker ook de jeugd en jongeren aanspreekt.   Er valt straks zoveel te zien, dat het publiek aan een bezoek niet genoeg heeft.  De volgende week wordt met de interne verbouw begonnen. Bestaande ruimten worden met behoud van het aantrekkelijk historische karakter zo met de nieuwbouw verbonden dat er van een soepele overgang en natuur-lijke samenhang sprake zal zijn.


De bouwwerkzaamheden liggen goed op schema en zoals het er naar uitziet zal de oplevering over acht maanden kunnen plaatsvinden.
In de tweede helft van oktober is de enorme bouwkuip van de uitbreiding klaar en kan het Koetshuis weer naar zijn oude plek terug worden geschoven om deel uit te gaan maken van de grootse entree, die het Drents Museum krijgt.
In mei krijgt directeur Van Maarseveen de sleutel weer terug van de cultuur-gedeputeerde Tanja Klip, en dan kan worden begonnen met de inrichting van de representatieve ruimten die in november aan het publiek kunnen worden geopenbaard. Inclusief de exposities die daar bij passen.
Bij degenen, die dinsdagmid-dag de rondleiding met de mu-seumdirecteur en de gedepu-teerde als goede gidsen volg-den, bestond er na afloop geen enkele twijfel. Het Drents Muse-um zal zich straks kunnen pro-fileren als een nationale topper.

25-8-2010

de foto’s klik hier