Heen en Weer reis van het Koetshuis

Drents Museum technisch perfect en totaal schadevrij verlopen

ASSEN – Iets meer dan een jaar nadat het Koetshuis bij het  Drents Museum 24 me-ter richting de Brink was ver-plaatst, is het weer op de ou-de plek teruggezet. Maan- dagmorgen begonnen met het nauwkeurige glij-werk, was  donderdagmiddag rond een uur nog een meter te gaan.
Gedeputeerde Tanja Klip -Martin hield een korte toespraak tot een grote groep gasten en mocht vervolgens op een knop drukken om de machinerie in werking te stellen, zodat die laatste meter kon worden overbrugd. Het verplaatsen op zich ging behoorlijk vlot en een luid applaus klonk op toen  na vrij korte tijd het meer dan tweehonderd jaar oude gebouw op een constructie van ijzer en beton, waar nog kozijnen en glas in geplaatst zullen worden werd geplaatst.
Onder de aanwezigen waren de architect,  burge-meester Heldoorn en wethouder Maurice Hoogeveen, direc-teur Michel van Maarseveen en anderen uit de museumwe-reld alsmede werkers aan het project en velen die dagenlang de werkzaamheden op afstand nieuwsgi erig hadden gevolgd.
Het Koetshuis vormt van  het najaar van 2011 af  de entree van het vernieuwde Drents Mu-seum. De nieuwe tentoon-stellingsvleugel begint onder het Koetshuis en loopt onder de voormalige parkeerplaats aan de Zuidersingel door.  Vanuit de entree in het Koetshuis kan men kiezen de nieuwe expositievleugel te bezoeken of via een ondergrondse v erbinding de vernieuwde vaste opstel-lingen in de ‘oudbouw’ van het museum.
Wat het Koetshuis betreft moet nog worden opge-merkt dat door  de techni-sch perfect uitgevoerde operatie op de heen en terugweg feilloos is verlopen.
Er was geen scheurtje te bekennen in de muren van het historische gebouw. Een compliment voor de uitvoerders van nu en de bouwers van toen.

Bijdrage Ineke Heijting