2006 museum

Geen garantstelling van 75000, wel subsidie
Groot Terracottaleger van China komt in 2008 Assen bezetten. Drents Museum en ook p rovincie gaan collaboreren ASSEN – De Chinezen gaan in  2008 Assen bezetten en het Drents Muse-um heeft zich tot collaboratie bereid verklaard. Sterker nog: de uitnodiging tot de overval is zelfs van het museum gekomen en donderdagavond is gebleken dat alle partijen in de raad bereid zijn een handje, gevuld met 75000 euro, te helpen. Ook de provincie zit met twee ton aan euro’s in het complot.
Toen het voorstel in de raad aan de orde kwam om het museum met 75000 euro te steunen om de overtocht van het Terracotta leger naar Assen mogelijk te maken bestond er geen twijfel over de acceptatie van het collegevoorstel.
Het ging er alleen nog om of het bedrag als garantstelling zou worden opgevoerd of als een contante bijdrage in de kosten.
Hermien Schoon-Joling (CDA) had in de Commissie SI aangevoerd dat er best gesteund mag worden maar eerder in de vorm van een garantstelling dan van een som ineens die altijd weg is. Ook als het financieel goed gaat met de zaak. Zij kreeg toen initieel steun van de PvdA bij monde van Luc Rengers, maar toen zij in de plenaire zitting haar standpunt herhaalde, bleek dat die steun niet meer bestond. De grootste fractie in de raad had de hakken in de wal getrokken en
Luc liet weten dat er alsnog met een subsidieverstrekking akkoord werd gegaan. Die 750000 hebben we trouwens al terugverdiend als er veertig duizend auto’s van bezoekers komen waarvoor twee euro in de meter wordt gegooid…
Dennis Kuils (D66) vond dat mevrouw Schoon teveel als schatbewaarder optrad, veel te zuinig  redeneerde, want het ging hier om een grote zaak. Assen kan zich straks meten met steden als Barcelona, Valencia en Berlijn waar het Leger ook heeft gestaan. Enthousiast propageerde hij de komst van de Chinese soldaten-reuzen, want daar zou de stad geweldig van kunnen profiteren. De stad kan een echt Chinajaar ontketenen, met een drakenfestival als inleiding van het Chinese nieuwe jaar in 2008.
Samenwerking met Groningen dat in dit jaar ook op de Chinese toer gaat biedt veel mogelijkheden zoals het laten rijden van een China Expres naar Assen vanuit heel Nederland. En bovendien is 2008 ook nog het Jaar van het Schaap. Daar moeten Assen en Drenthe wat mee kunnen doen. Kortom, Dennis was dus uitbundig vóór.
En dat waren uiteindelijk alle aanwezige raadsleden, ook Harm ten Kate (Chr.Unie), die eerst nog had gepleit voor een doorsluizen van de beslissing naar de nieuwe raad. Omdat dit de afwerking van de con-tracten in gevaar zou kunnen brengen vond hij aanleiding toch maar ja te zeggen, temeer omdat hij in principe die Chinezen best wilde laten komen.
Voor wethouder Ruud Wiersema was het toen hele-maal kat in het bakkie. Opgewekt vertro uwde hij de dames en heren beslissers toe, dat de wensen van nieu-weling Walter Zijlstra (VVD) die in deze aak zijn maiden-speech mocht houden, en niet ten onrechte niet-hardnekkige dissidente Hermien Schoon, wel in vervulling zullen gaan.
Overleg  met de museumdirectie had hem de indruk gegeven dat er voor de Asser burgers, klein en groot, op bijvoorbeeld de maandagen in de expositieperiode, wel een vrij toegangetje in zit.
En dat is een aardigheidje dat we ons bij leven en welzijn zeker niet laten ontnemen. Laat de Chinezen dus maar komen!