depot voor museumcollectie

Gedeputeerde en museum-directeur slaan bijzondere eerste paal voor bijzonder depot voor museumcollectie

ASSEN – Die paste er natuurlijk heel mooi bij, die oude heimachine uit het jaar 1923. Want het ging om het slaan van de eerste paal voor de bouw van een nieuw depot voor het op-slaan van tienduizenden collec-tiestukken, waaronder veel uit een lang vervlogen tijd, van het Drents Museum, die daa r een in alle opzichten veilige plaats in krijgen.
Het was overigens een bijzondere paal die de grond in moest, een ouderwetse ronde houten heipaal, zoals die voor het betontijdperk bij de miljoenen de grond in zijn gedreven. Dat ge-beurde vroeger met mankracht en later semi-automatish met het type machine dat op de Schepersmaat door gedeputeerde Tanja Klip-Martin en museumdirecrteur Michel van Maar-seveen me veel enthousiasme werd bediend.
Die paal had enige manipulatie ondergaan, want toen het tweetal  vrijdagmorgen om half twaalf de hendel hadden overgehaald en het heiblok neer was gedaald, klonk er een harde knal en ontstond er een rookwolk, die het begin van het werk aankondigden.
Er volgden toespraken waarin doorklonk hoe het allemaal begon-nen is en waar het naar toe gaat.
Het is niet zomaar een opslagplaats, waarvan de oplevering volgend voorjaar moet plaatsvinden.
Het bevat de modernste technieken. Zo wordt het hele depot zuurstofarm, waardoor  er geen brand kan  ontstaan. Bovendien komt er een extreem zuurstofarme ruimte waarin museumstukken behandeld worden om ze goed te kunnen conserveren.
Door de  behandeling kan bijvoorbeeld ongedierte als houtworm en boktor niet overleven. De milieuvriendelijke techniek wordt wel al toegepast in de fruitteelt, maar is volledig nieuw in de museumsector.

Bijdrage Ineke Heijting  meer fotos klik hier