2006 Zuiveringsinstallatie

‘Alle grote mensen moesten eens zien    wat voor troep ze in de WC gooien…’  Zuiveringsinstallatie was doel van spannende e xcursie in kader van spelweek Kroezehof

ASSEN – “Alle grote mensen moesten eens zien wat een troep er door de wc gaat, dan zouden ze het vast niet meer doen!”
Dat was de sprekende reactie van een van de kinderen die woensdag in het kader van de spelweek van De Kroezehof een uitstap-je maakten naar de zuiveringsinstallatie aan het Havenkanaal. Met de bus waren ze er vanuit Pittelo naar toe gereisd en ze kregen daar alles te horen over wat er met de inhoud van de rioolbuizen gebeurt.
Ontvangen door mensen van het Waterschap AA en Hunze werden de kinderen in groepjes rondgeleid en kregen na afloop van een avontuurlijke wandeling over het complex ook een film te zien over hoe de waterzuivering in haar werk gaat. De gespannen aandacht waarmee ze de documentaire invulling van hun bezich-tigingstoer volgden,  toonde aan dat ze zeer onder de indruk waren van het hele proces van het omtoveren van door allerlei troep vervuild water  in schoon water, dat zo naar de  kanalen kan worden afgevoerd.
‘Van gootsteen tot kanaal’ was het ver-haal  dat ze te horen kregen over de 18 miljoen liter afvalwater dat uit Assen en Rolde en nog zo’n tien dorpen in de omgeving  wordt aangevoerd.
De kinderen gruwden en griezelden toen ze de grote aanvoerbak zagen waar echt van alles in zat: van poetsdoeken tot inleg-kruisjes en soms ook een kunstgebit of een gouden ring. “Soms bellen mensen wel een om te vragen of er een bepaald voorwerp is gevonden, zoals hun kunstgebit of een gouden ring’ vertelde een waterschapsman, wijzend op de stinkend bult troep in de bak.
“Daar zouden we niet graag tussen gaan zoeken”, klonk het spontaan met stemmen vol walging uit de monden van enkele kinderen.
En allen waren het er over eens dat iedereen eens precies zou moeten weten hoezeer het afvalwater door velen van hen wordt vervuild, zoals een meisje opmerkte.
De excursie werd door de jonge kinderen niet alleen als leerzaam, maar ook als nuttig en buitengewoon interessant ervaren. Het was voor hen een spannende gebeurtenis, te danken aan De Kroezehof, die traditiegetrouw in de laatste week van de zomervakantie de jeugd niet alleen aangenaam bezig houdt met allerlei speelse activiteiten, maar ook in spelvorm veel aandacht aan natuur en milieu besteedt. In deze 23-ste editie was het thema ‘Lucht en Water’.
De organisatie van de week is in handen van een projectgroep, waarvan de ‘groene’ verenigingen die De Kroezehof als thuisbasis hebben, samen met mensen van de gemeente zitting hebben.

 

Bijdrage: Ineke Heijting