nieuwe transportleiding

Door nieuwe transportleiding krijgt Beilen straks zacht water van Assen
ASSEN –De Waterleiding-maatschappij Drenthe krijgt een nieuwe transportleiding tussen Assen en Beilen. Directeur Karst Hoogsteen verrichtte daarvoor ten overstaan van genodigden de starthandeling, die bestond uit het onthullen van een groot werkbord waarop de essentiële gegevens van het belangrijke project vermeld staan.
De nieuwe transportleiding van 20 km lang gaat vanaf het komende voorjaar drinkwater van het productiestation Assen naar productiestation Beilen overbrengen. Door de koppeling van deze twee grote productielocaties wordt de levering van drinkwater in het midden van Drenthe voor de toekomst zeker gesteld.
Het in Beilen geproduceerde drinkwater wordt gemengd met onthard drinkwater uit Assen, waardoor de inwoners in het gebied van productiestation Beilen ook gaan profiteren van zachter water.
Het project heeft een lange tijd van voorbereiding gevergd, vooral omdat er met veel partijen moest worden gesproken.
Het ecologisch en archeologisch vooronderzoek is intensief geweest en tijdens de werkzaamheden is een archeoloog aanwezig die nauwlettend in de gaten houdt dat eventuele archeologische resten niet beschadigd worden.
In het tracé zitten dertien gestuurde boringen met een totale lengte van 3,6 kilometer.
Een gestuurde boring is een techniek die het mogelijk maakt om leidingen aan te leggen in situaties waarbij niet gegraven kan worden, bijvoorbeeld onder grote wegen of kanalen door.
En die situaties doen zich op het traject tussen Assen en Beilen verscheidene malen voor.