Avondvierdaagse 2011

Bijna zesduizendwandelaars aan de loop in 67-ste Asser Avondvierdaagse

ASSEN – De 67-ste Avond-vierdaagse is maandagavond onder goede weersomstan-digheden van start gegaan. In totaal vertrokken er vanuit De Bonte Wever 5434  wande-laars, die deel uitmaakten van (grotendeels) schoolgroepen en verscheidene andere organisaties.
Volgens de organiserende Wandelvereniging De Zwaluwen waren er ook nog eens ruim 250 wandelaars die individueel van start gingen. Ook nu was er weer de opvallende aanwezigheid van een groep leden van de Kynologenvereniging Assen die m et hun viervoeters voor de vijfde keer op de eerste dag van het wandel-evenement van start gingen met het voornemen die nog door drie meer avonden te laten volgen.
Dankzij de als vanouds goede organisatie verliep het evenement zonder problemen.

Bijdrage Ineke Heijting

Twaalf muziekkorpsen bezorgden Avondvierdaagse een groots muzikaal slot

ASSEN – Het was dit jaar het Thema Drenthe dat de  67-ste Avondvierdaagse mee-voerde. Daar moest door deelnemende groepen uit-drukking aan worden ge-geven, wilden ze voor een prijs in aanmerking komen. Dat gebeurde het best door de leerlingen en leerkrachten van de Emmaschool, met de obs Theo Thijssen als tweede en g bs De Driesprong als derde.
In totaal namen ver over de vijfduizend wandelaars deel, verdeeld over verschillende afstanden. De langste afstand, de 15 kilometer, was met 58 wandelaars het dunst bezet. Er waren 2299 deelnemers die elke dag de 5 km liepen. Ook goed bezet was de 10 km  met 1554 deelnemers. Er waren meer dan 1000 personen die de kinderen begeleidden en 745 personen die een dag meeliepen. Verder waren er tal van verkeersregelaars,  EHBO- ers en de vrijwilligers van de wandel-ver eniging De Zwaluw actief.
Twaalfmuziekkorpsen zorg-den  voor een muzikale af-sluiting van het wandel-evenement, dat op een paar druppels na verstoken bleef van regen.
Volgend jaar wordt de avondvierdaagse van 4 juni t/m 7 juni gehouden.
Bijdrage Ineke Heijting

meer foto’s klik hier