Avondvierdaagse 2010

Meer dan 6000 wandelaars hartelijk  massaal en muzikaal ontvangen Avond4Daagse kleurde van-wege t hema WK-Voetbal  vrolijk Oranje


ASSEN – Op het ritme van tien  muziekkorpsen trokken meer dan zesduizend wandelaars opgewekt door een groot deel van de stad om massaal te ein-digen bij het punt van vertrek  op het Stadsbroek. Daar was het rond zeven uur allemaal oranje wat de klok sloeg, want het thema was dit jaar het WK-voetbal en daar werd gretig op ingespeeld.
Na het sein van vertrek kwam eerst de groep leden van de Kynologenclub Assen & O. met  22 honden in beweging voor hun vierde avondvierdaagse. Om organisatorische r eden was er enige afstand tussen de leidende politie-wagen en de  Mercurius Marching  Showband. De opgewekte, in duidelijk te onderscheiden gedeelten samengestelde groepen lopers, die de volledige breedte van de weg in beslag namen, hadden in de leden van de organiserende Zwaluwen traditioneel hun voorgangers.
Achter de Zwaluwen liep een grote groep ook in oranje ge-stoken militairen. Ook op de laatste dag was de route aan-gepast o.a vanwege het afgesloten zijn van de Witterstraat .
Wie bij de start op het terrein van De Bonte Wever een programmaboekje had aangaschaft wist hoe de routes liepen. Voor de aanhang van de vooral jonge wandelaars was het echter moeilijk aan de weet te komen waar die precies liepen.
De juryleden, die moesten bepalen welke de mooiste, aardigste of grappigste groep, school of vereniging was, had ook nu weer een moeilijke taak.
Maar ze kwamen er uit en kenden de eerste prijs toe aan ‘De Driesprong’, de tweede aan de Theo Thijssenschool en de derde aan Het Kompas.
De wandelvereniging ‘De Zwaluwen’ kon terugzien op een uitstekend verlopen 66ste avondvierdaagse, mede door de vele vrijwilligers die zorgden voor de routes en het regelen van het verkeer. De meefietsende EHBO’ers, de medewerkers va n het Rode Kruis en de politie, die overal pa-raat was, droegen aan het welslagen ook een belangrijk steentje bij. En wat ook moet worden vermeld is de rol van het publiek. Zonder zoveel enthousiaste mensen langs de kant zou de intocht lang zo leuk niet zijn.
Met het ook nu weer toegenomen aantal wandelaars, dat de zesduizend overschreed, lijkt de Asser avondvierdaagse  nog steeds een goede toekomst te hebben. De viering van het dertiende lustrum kan daarom met veel animo worden  tegemoet gezien.

Bijdrage Ineke Heijting