Avondvierdaagse 2008

1Goed weer, een goede stem-ming, goede organisatie en een ijsbeer op klompen  te-kend en 64ste Avond4Daagse

ASSEN – Het was weer een echt feestelijke intocht. Ruim 5500 wandelaars, van wie sommigen een beetje extra begeleiding behoefden, trokken op het ritme van een dozijn muziekkorpsen opgewekt door een groot deel van de stad om massaal te  eindigen bij het punt van vertrek ‘DeSmelt’.
Daar was het rond zeven uur een heen- en weergeloop van vrolijk aangeklede wandelaars, want het thema was dit jaar het Circus. De tijd van vertrek werd soepel opgeschoven, omdat de Europaweg nog stampvol stond met auto’s waarin zich nog wandelaars bevonden, die ook graag de laatste etappe wilden meelopen.
Na het sein van vertrek kwam, voor-afgegaan door een politieauto de Mercurius Marching-Showband in actie, die de volledige wegbreedte in beslag nam en veel applaus van het talrijke publiek mocht aanhoren. De groep van de Kynologenclub Assen & Omgeving startte als eerste. De baasjes en hun 28 honden liepen de avondvierdaagse voor de tweede maal.2
Ze hebben dat met veel plezier gedaan en hebben het voornemen ook volgend jaar weer van de partij te zijn.
Langs de wegkant stonden ou-ders , opa’s en oma’s en andere belangstellenden, die allerlei ver-rassingen aan de wandelaars uitdeelden.
De lopers van de 15 kilometer die ver voor het vertrek van de stoet al op weg waren gaan, voegden zich bij de Nassaulaan tussen de andere wandelaars. Ook de twaalf muziekkorpsen schaarden zich op geprogrammeerde plekken tussen de wandelaar s en een groep van het Jeugdcircus Bombarie verraste het publiek met hier en daar een optreden. In de Smelt gaven de Marching-bands UDI en Jong UDI een extra spetterend optreden voor het binnenkomende publiek, dat alvast een goede plek zocht om de wandelaars te kunnen zien arriveren. Eén wandelaar was op de voorgaande dagen opvallend hoorbaar geweest, omdat hij op klompen liep. Hij v ulde het Circus- thema goed in met zijn verschijning als ijsbeer op klompen.

Er zouden ook prijzen worden toegekend en de daarvoor inge-stelde jury had het behoorlijk moeilijk om de mooiste, aardig-ste of grappigste groep, school of vereniging als winnaars van de prijzen aan te wijzen. Maar de dames en heren van de jury zijn er uitgekomen en kenden de eerste prijs toe aan De Tamboerijn, de twe ede aan de Emmaschool en de derde aan Kloosterveen. De Wandelvereniging ‘De Zwaluwen’ kon aan het eind van de loop en de in-tocht terugzien op weer een geslaagde avond4daagse, mede door de vele vrijwilligers die zorgden voor de routes en het regelen van het verkeer.
De meefietsende EHBO’ers, de medewerkers van het Rode Kruis en de Politie die overal pa-raat was droegen aan het welsla-gen ook een belangrijk steentje bij. En wat ook niet mag worden vergeten te vermelden is de rol van de mensen langs de kant die het wandelevenement. Zonder hen zou de intocht lang niet zo leuk zijn.

Bijdrage Ineke He ijting